Phát huy sức mạnh tổng hợp từ phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”

25/01/2021 - 06:17

 - Năm 2020, tình hình thế giới, khu vực diễn biến phức tạp, khó lường hơn so dự báo; những khó khăn về kinh tế, văn hóa, xã hội, thiên tai, dịch bệnh… nhất là đại dịch COVID-19 bùng phát đã tác động tiêu cực đến tình hình an ninh trật tự (ANTT) trong nước và trên địa bàn tỉnh. Song, dưới sự chỉ đạo sát sao của Ban Giám đốc Công an tỉnh đã lãnh đạo toàn lực lượng khắc phục khó khăn, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ bảo vệ ANTT trên địa bàn.

A A

Trao tặng giấy khen cho các cá nhân, tập thể có thành tích xuất sắc trong phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”

Năm qua, lực lượng công an đã làm tốt vai trò tham mưu cho cấp ủy Đảng, chính quyền các cấp trong triển khai thực hiện Chỉ thị 09 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong tình hình mới và Thông tư số 23 của Bộ Công an quy định về khu dân cư, xã, phường, thị trấn, cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường đạt tiêu chuẩn “An toàn về ANTT”.

Đồng thời, triển khai thực hiện chỉ đạo Bộ Công an và UBND tỉnh về xây dựng xã đạt tiêu chuẩn “An toàn về ANTT xã hội được giữ vững và đảm bảo bình yên” phục vụ cho việc công nhận đạt tiêu chuẩn nông thôn mới; tham mưu đề xuất các chế độ chính sách cho lực lượng nòng cốt ở cơ sở… góp phần đẩy mạnh công tác xây dựng phòng trào "Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc" trong tình hình mới.

Với sức lan tỏa mạnh mẽ phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”, công an các đơn vị, địa phương tham mưu cấp ủy, chính quyền, phối hợp MTTQ, các ban, ngành và đoàn thể chính trị - xã hội đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động đồng bào các dân tộc, tôn giáo thực hiện tốt chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước, tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền đảm bảo an ninh quốc gia được hơn 600 buổi, 33.800 lượt người dự. Đã tiếp xúc hơn 4.000 người có uy tín tham gia phong trào "Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc" trong đồng bào dân tộc thiểu số Khmer, Chăm, Hoa…

Bên cạnh đó, trong công tác xây dựng, nhân rộng các mô hình, điển hình tiên tiến trong phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc", toàn tỉnh có 57 mô hình đang hoạt động, trong đó cấp huyện, xã 53 mô hình; cấp tỉnh 4 mô hình, như: “Rủ nhau làm tốt của xóm Chăm” của huyện An Phú; “Tôn giáo Tứ Ân hiếu Nghĩa đoàn kết giữ gìn ANTT” của thị trấn ba Chúc (Tri Tôn); “Trang quản lý về phản ánh thông tin về ANTT trên địa bàn tỉnh”; “Móc khóa ANTT”… đạt nhiều hiệu quả tích cực. Qua đó, năm 2020, có 44 tập thể, 336 cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong phong trào "Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc".

Năm 2021, tình hình tội phạm, tệ nạn xã hội dự báo sẽ diễn biến phức tạp với nhiều phương thức, thủ đoạn tinh vi, manh động, liều lĩnh hơn… Do đó, đại tá Bùi Bé Năm, Phó Giám đốc công an tỉnh đề nghị lực lượng công an tiếp tục nâng cao chất lượng công tác giáo dục chính trị tư tưởng, xây dựng đội ngũ cán bộ đảm nhận công tác phong trào và xây dựng phong trào có đủ trình độ về chuyên môn nghiệp vụ và kiến thức xã hội; phải làm tốt công tác tham mưu, phối hợp các ban, ngành, đoàn thể trong chỉ đạo triển khai xây dựng phong trào phù hợp với tính chất, đặc điểm của từng địa phương và vận động cán bộ, công nhân viên, đoàn viên, hội viên tích cực tham gia.

Các hoạt động phong trào phải hợp lòng dân, vừa sức dân, tạo điều kiện thuận lợi để nhân dân tham gia nhiều hơn, trực tiếp hơn, tự giác hơn vào việc bảo vệ ANTT ngay từ cơ sở, gắn với các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước và chương trình phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội nhằm tạo hiệu ứng tích cực, lan tỏa trong toàn xã hội…

Năm 2020, có 11 tập thể và 17 cá nhân được tặng giấy khen của Công an tỉnh vì đã có thành tích xuất sắc trong công tác xây dựng phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” .

MAI PHƯƠNG - HÒA TRANG