Phát huy trách nhiệm của thanh niên trong bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

25/03/2021 - 20:31

Thời gian qua, các thế lực thù địch luôn coi thanh niên là đối tượng chủ yếu để tuyên truyền, chống phá. Do đó, cần phải phát huy tối đa vai trò, trách nhiệm của tất cả cán bộ, đảng viên, nhân dân, trong đó có đội ngũ thanh niên - những chủ nhân tương lai của đất nước.

A A

Nhìn lại chặng đường 90 năm lớn mạnh và trưởng thành trong sự nghiệp cách mạng vẻ vang của Đảng, dân tộc, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và tuổi trẻ Việt Nam luôn chứng tỏ lòng yêu nước vô hạn, trung thành và tin tưởng tuyệt đối vào sự lãnh đạo của Đảng, vào mục tiêu lý tưởng độc lập dân tộc và CNXH. Đoàn TNCS Hồ Chí Minh luôn xứng đáng là đội dự bị tin cậy của Đảng.

Trong suốt hành trình phát triển, Đoàn đã không ngừng đổi mới, kế thừa và phát huy các giá trị, truyền thống của thế hệ cha anh để thực hiện tốt hơn chức năng, nhiệm vụ của tổ chức mình. Ở mỗi thời kỳ cách mạng, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và tuổi trẻ Việt Nam đều có những đóng góp xứng đáng vào sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam XHCN.

Dưới sự quan tâm, chăm lo của Đảng, nhà nước, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, các tổ chức thanh niên, thanh niên Việt Nam đã nỗ lực vượt qua mọi khó khăn, thử thách để học tập, rèn luyện và trưởng thành, có đầy đủ bản lĩnh để sẵn sàng cống hiến một cách xứng đáng nhất, dù đi bất cứ nơi đâu, trong bất cứ hoàn cảnh nào và làm bất cứ việc gì, khẳng định là lực lượng hùng hậu, đội quân xung kích cách mạng, tiêu biểu cho chí khí bất khuất của dân tộc Việt Nam anh hùng, góp phần xứng đáng vào thắng lợi của sự nghiệp cách mạng vĩ đại của dân tộc, trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam XHCN ngày nay.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc trao Huân chương Hồ Chí Minh tặng Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh. Ảnh: Báo Nhân dân điện tử

Tuy nhiên, thanh niên lại cũng chính là đối tượng mà các thế lực thù địch triệt để nhắm tới, lợi dụng. Nhận thấy, thanh niên là lực lượng chủ yếu sử dụng Internet và mạng xã hội, nhiều đối tượng xấu đã ra sức đăng tải các bài viết, blog, hình ảnh, Clip… trên các kênh Youtube, mạng xã hội để đưa các thông tin bịa đặt, xuyên tạc, vu khống. Với kiểu “rỉ tai”, “mưa dầm thấm lâu”… chúng đưa một số lượng lớn tài liệu, sách báo, truyền đơn, băng hình… có nội dung phản động, đồi trụy vào Việt Nam, chỉ đạo bọn “bồi bút”, cơ hội viết nhiều bài xuyên tạc, bôi nhọ tình hình Việt Nam… để kích động, tuyên truyền, chống phá cách mạng Việt Nam.

Thực tiễn cho thấy, không ít thanh niên đã có những biểu hiện phai nhạt lý tưởng, xa rời mục tiêu, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”. Sự chống phá của các thế lực phản động đã tác động không nhỏ đến đời sống đạo đức công dân, ảnh hưởng lớn đến tâm tư, tình cảm, ý chí phấn đấu của sinh viên, thanh niên trí thức. Đã có một bộ phận thanh niên, trong đó có không ít sinh viên phai nhạt niềm tin, lý tưởng, mất phương hướng phấn đấu, không có chí lập thân, lập nghiệp; chạy theo lối sống thực dụng, sống thử, sống dựa dẫm, thiếu trách nhiệm, thờ ơ với gia đình và xã hội, sa vào nghiện ngập, hút sách, thiếu trung thực, gian lận trong thi cử, chạy điểm, chạy thầy, chạy trường, mua bằng cấp… Đây là những biểu hiện không thể coi thường. Thực trạng này không chỉ đe dọa trực tiếp đến cuộc sống, tương lai của thanh niên mà còn đe dọa trực tiếp đến tương lai của đất nước. Do đó, cần phải phát huy trách nhiệm của thanh niên trong việc bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch hiện nay.

Theo V.I.Lênin, Đoàn Thanh niên chính là trường học cách mạng của các thế hệ, là trường học của sự đoàn kết, bảo vệ lợi ích của thế hệ trẻ, giáo dục, đào tạo và tôi luyện thế hệ trẻ; giáo dục thanh niên là nhiệm vụ trung tâm, chi phối mọi hoạt động của Đoàn. Phát huy vai trò của mình, tổ chức Đoàn các cấp cần chủ động, kịp thời nắm bắt tình hình tư tưởng của thanh niên; từ đó có những biện pháp, cách thức định hướng tư tưởng chính trị cho thanh niên; tránh cho các thế lực thù địch, phản động có cơ hội lôi kéo, mua chuộc thanh niên. Kịp thời tuyên truyền, giáo dục, uốn nắn những thanh niên có biểu hiện tư tưởng lệch lạc, có xu hướng “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”...

Ngoài ra, cần tổ chức các lớp bồi dưỡng kiến thức, tập huấn kỹ năng cho thanh niên về việc nhận diện và đấu tranh chống lại các quan điểm sai trái, thù địch trên không gian mạng bởi đây là môi trường chống phá chính của các thế lực hiện nay. Bên cạnh đó, tiếp tục đoàn kết, tập hợp rộng rãi mọi tầng lớp thanh niên với mục tiêu xây dựng lớp thanh niên “vừa hồng”,  “vừa chuyên”, có ước mơ, hoài bão, khát vọng vươn lên lập thân, lập nghiệp, cùng phấn đấu góp phần thực hiện mục tiêu “dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”…

Đặc biệt, cần nâng cao ý thức, trách nhiệm của cán bộ, đoàn viên và thanh niên trong khai thác, sử dụng Internet, mạng xã hội. Đào tạo, rèn luyện đội ngũ tuyên truyền trong thanh niên ngày càng bản lĩnh, nhạy bén làm nòng cốt tuyên truyền và đấu tranh. Các cơ sở Đoàn chủ động theo dõi nắm chặt tình hình tư tưởng, dư luận xã hội, trước hết là những sự kiện, vụ việc nóng, bức xúc trong nhân dân để kịp thời xử lý, không để các thế lực phản động, thù địch lợi dụng tuyên truyền, xuyên tạc hoặc kích động, gây mất ổn định chính trị, xã hội…

K.M