Phát huy vai trò Mặt trận Tổ quốc phát triển kinh tế - xã hội

08/01/2020 - 07:47

 - Những năm qua, hệ thống MTTQ các cấp trong tỉnh luôn bám sát nhiệm vụ chính trị, phối hợp chính quyền và các tổ chức thành viên đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện có hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước; tích cực tham gia xây dựng Đảng, chính quyền vững mạnh, góp phần củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

A A

Cầu nối giữa Đảng với nhân dân

Chủ tịch UBMTTQVN tỉnh Nguyễn Tiếc Hùng cho biết, bám sát nghị quyết của Tỉnh ủy, HĐND tỉnh về thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, hệ thống MTTQ các cấp trong tỉnh phối hợp các tổ chức thành viên và các ngành chức năng tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân thực hiện các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước; kỷ niệm các ngày lễ lớn của đất nước. Đặc biệt, chú trọng đa dạng hóa các hình thức tuyên truyền, vận động gắn với việc triển khai các phong trào thi đua trên địa bàn: cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, “Ngày vì người nghèo”, cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”… Ngoài ra, MTTQ các cấp đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền về xây dựng, chỉnh đốn Đảng; thực hiện tốt việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Phát huy vai trò người có uy tín tiêu biểu được UBMTTQVN các cấp quan tâm tổ chức, triển khai thực hiện. Việc tổ chức “Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc” tiếp tục nhận được sự quan tâm và vào cuộc của cả hệ thống chính trị từ tỉnh đến cơ sở…

MTTQVN tỉnh An Giang được nhận cờ thi đua về thành tích đợt thi đua đặc biệt chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQVN lần thứ IX (nhiệm kỳ 2019-2024)

Với vai trò cầu nối giữa Đảng, nhà nước và nhân dân, MTTQ các cấp thực hiện tốt hoạt động tiếp xúc cử tri của đại biểu dân cử. UBMTTQVN các địa phương duy trì thường xuyên công tác hòa giải; công tác tiếp công dân, xử lý đơn thư khiếu nại. Công tác giám sát và phản biện xã hội, tham gia xây dựng Đảng, chính quyền trở thành hoạt động thường xuyên, trọng tâm của mặt trận, tác động mạnh mẽ, làm chuyển biến nhiều lĩnh vực đời sống xã hội. Năm 2019, MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội các cấp đã thực hiện giám sát 2.070 cuộc; Ban Thanh tra nhân dân, Ban Giám sát đầu tư của cộng đồng tổ chức cho nhân dân giám sát 1.744 vụ. Qua đó, kịp thời tham mưu cho cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương giải quyết kịp thời những bức xúc, nguyện vọng chính đáng của người dân, góp phần tạo niềm tin của nhân dân với Đảng, nhà nước và cấp ủy, chính quyền địa phương.

Chung sức xây dựng quê hương

Xác định cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” là nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt, nên MTTQ các cấp trong tỉnh đã tích cực triển khai những nhiệm vụ cụ thể, bám sát nhiệm vụ chính trị của từng địa phương, đơn vị. MTTQ các cấp tham gia thực hiện các tiêu chí về nhà ở dân cư, giúp nhau phát triển kinh tế, đóng góp xây dựng các công trình hạ tầng giao thông, bảo vệ môi trường, xây dựng xã đạt chuẩn văn hóa và thị trấn, phường đạt chuẩn văn minh đô thị. Đến nay, toàn tỉnh có 508.035 hộ gia đình đạt chuẩn văn hóa (đạt 93,49% so tổng số hộ); 865 khóm, ấp đạt chuẩn văn hóa (đạt 97,4% so với tổng số ấp); 10 xã đạt chuẩn văn hóa; 64 xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới; 18 phường, thị trấn đạt chuẩn văn minh đô thị…

Công tác vận động, chăm lo giúp đỡ cho người nghèo tiếp tục được sự quan tâm của toàn xã hội. Phương thức vận động và giúp đỡ có nhiều đổi mới, mở rộng hình thức giúp phát triển kinh tế để thoát nghèo bền vững. MTTQ làm trung gian để các nhà hảo tâm giúp người nghèo có địa chỉ và hiệp thương với các đoàn thể để giúp người nghèo không trùng lắp. Ban Vận động quỹ “Vì người nghèo” các cấp trong tỉnh đã tiếp nhận tiền và hiện vật quy tiền gần 198 tỷ đồng. Qua đó, cất mới và sửa chữa 2.596 căn nhà Đại đoàn kết cho hộ nghèo, với số tiền trên 72 tỷ đồng; thăm hỏi, tặng quà cho gần 254.560 lượt hộ nghèo; trợ giúp khó khăn đột xuất cho gần 48.580 trường hợp; trợ giúp học hành, hỗ trợ khám, chữa bệnh và trợ giúp sản xuất gần 72.730 trường hợp, với tổng kinh phí gần 90 tỷ đồng; thực hiện chương trình an sinh - xã hội trên 28,5 tỷ đồng… Năm 2019, toàn tỉnh có trên 180 công trình thi đua chào mừng Đại hội MTTQ các cấp, với tổng trị giá trên 90 tỷ đồng.

Chủ tịch UBMTTQVN tỉnh Nguyễn Tiếc Hùng yêu cầu, hệ thống MTTQ từ tỉnh đến cơ sở tăng cường xây dựng và củng cố về tổ chức, nâng cao hiệu quả hoạt động, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Đặc biệt, thực hiện tốt chức năng đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân. Ngoài ra, đẩy mạnh công tác xã hội hóa, huy động mọi nguồn lực xã hội, mở rộng đối tượng vận động để thực hiện tốt các chương trình an sinh xã hội, chăm lo người nghèo…

Với những kết quả đã đạt được trong năm 2019, UBMTTQVN tỉnh vinh dự được Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam tặng cờ thi đua về thành tích đợt thi đua đặc biệt chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQVN lần thứ IX, nhiệm kỳ 2019-2024 và cờ xuất sắc về thành tích công tác mặt trận năm 2019.

TRUNG HIẾU