Phát triển bền vững các vùng sinh thái trong điều kiện biến đổi khí hậu

23/10/2020 - 10:29

 - Ngày 23-10, Sở Tài nguyên và Môi trường tổ chức hội thảo tổng kết 5 năm thực hiện chương trình “Nghiên cứu phát triển bền vững các vùng sinh thái trên địa bàn tỉnh An Giang trong điều kiện biến đổi khí hậu, giai đoạn 2016-2020”.

A A

Quang cảnh hội thảo

Hội thảo là dịp để các nhà quản lý, các chuyên gia chia sẻ kinh nghiệm trong công tác quản lý, sử dụng bền vững, hợp lý tài nguyên thiên nhiên, bảo vệ môi trường, ứng phó biến đổi khí hậu; ứng dụng khoa học, công nghệ, các công trình nghiên cứu phục vụ thực tiễn công tác quản lý.

Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường Tô Hoàng Môn, cho biết: Đây là một trong các chương trình nghiên cứu khoa học và công nghệ trọng điểm của tỉnh nhằm thực hiện Chương trình hành động số 18-Ctr/TU, ngày 28-2-2013 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về “Phát triển khoa học và công nghệ phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế”. Qua đó, nhằm định hướng cho hoạt động phát triển nghiên cứu khoa học và công nghệ, chuyển giao công nghệ… phục vụ khai thác, sử dụng tài nguyên thiên nhiên để phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh theo hướng hợp lý, bền vững, góp phần bảo vệ môi trường, thích ứng với biến đổi khí hậu…

Chương trình “Nghiên cứu phát triển bền vững các vùng sinh thái trên địa bàn tỉnh An Giang trong điều kiện biến đổi khí hậu giai đoạn 2016-2020” được UBND tỉnh An Giang phê duyệt đã khuyến khích, đẩy mạnh nghiên cứu, ứng dụng khoa học và các giải pháp công nghệ vào sự phát triển bền vững các vùng sinh thái.

Theo đó, đã tiếp nhận 94 đề tài cấp tỉnh, 4 đề tài cấp cơ sở và 15 chuyên đề từ các chuyên gia ở các viện, trường đại học. Tổ chức thành công 3 hội thảo khoa học để tham vấn ý kiến chuyên gia trong định hướng ứng dụng khoa học, công nghệ, kiến thức về sinh thái và phát triển bền vững vào điều kiện thực tiễn của địa phương. Tổ chức 4 lớp đào tạo, tập huấn các công nghệ thân thiện môi trường, kiến thức về bảo vệ môi trường dựa trên các hệ sinh thái của tỉnh; hỗ trợ 2 đề tài nghiên cứu khoa học cấp tỉnh.

Đồng thời, hoàn thành đánh giá hiện trạng các vùng sinh thái đặc trưng của tỉnh là: lưu vực sông Tiền, sông Hậu; vùng Bảy Núi và vùng Tứ giác Long Xuyên; rà soát, đánh giá hiện trạng quản lý cơ sở dữ liệu về khí tượng thủy văn trên địa bàn tỉnh…

Tin, ảnh: HỮU HUYNH