Phó Chủ tịch TX. Tân Châu kiểm tra tiêu chí phường đô thị văn minh ở phường Long Châu

22/05/2024 - 20:21

 - Chiều 22/5, Phó Chủ tịch UBND TX. Tân Châu (tỉnh An Giang) Trần Thị Hòa Bình đã kiểm tra, đánh giá tình hình thực hiện tiêu chí phường đô thị văn minh ở phường Long Châu.

Kết luận tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch UBND TX. Tân Châu  đề nghị UBND phường Long Châu chủ động phối hợp các ngành chuyên môn phụ trách các tiêu chí để được hướng dẫn, hỗ trợ hoàn chỉnh các hồ sơ minh chứng. Đồng thời,  quan tâm hoàn thành các tiêu chí chưa đạt tại thời điểm hiện tại, để có kế hoạch, giải pháp để sớm đưa Long Châu đạt chuẩn phường đô thị văn minh vào cuối năm 2024.

Đến nay, phường Long Châu đã đạt 45/52 nội dung các tiêu chí về chuẩn đô thị văn minh.

KHIÊM TÍN - TRỌNG TÍN