Quân đội của nhân dân

25/12/2020 - 06:26

 - Những ngày qua, cả nước hướng đến kỷ niệm 76 năm ngày thành lập Quân đội nhân dân (QĐND) Việt Nam (22-12-1944 – 22-12-2020) với tất cả lòng tự hào về truyền thống hào hùng cách mạng, về hình ảnh những người lính được vinh dự gọi thân thương là “Bộ đội cụ Hồ”. Các cấp, ngành, doanh nghiệp, tổ chức và nhân dân tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa, chăm lo các gia đình cách mạng, gia đình thương binh, liệt sĩ, Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, mẹ Việt Nam Anh hùng… với tất cả lòng tri ân, kính trọng.

A A

Quân đội nhân dân Việt Nam luôn trung thành tuyệt đối với Đảng, với nhân dân. Ảnh: N.C

Những buổi họp mặt, gặp gỡ thân tình được tổ chức, vừa thể hiện sự trân quý đối với những đóng góp, hy sinh của những chiến sĩ đã đổ xương máu cho quê hương cũng như gia đình của họ, đồng thời khẳng định sự tin yêu của Đảng, nhà nước và nhân dân đối với QĐND Việt Nam cũng như vai trò quan trọng của quân đội.

Sự tin tưởng, trân trọng đối với QĐND Việt Nam là hoàn toàn xứng đáng bởi trải qua hơn 3/4 thế kỷ ra đời, tồn tại và phát triển, QĐND Việt Nam không chỉ khẳng định vai trò, sứ mệnh quan trọng của quân đội cách mạng mà còn khẳng định “Bộ đội cụ Hồ” hôm nay luôn tuyệt đối trung thành với Đảng, nhà nước, với nhân dân, với Tổ quốc trong mọi hoàn cảnh.

Tuy nhiên, trên một vài trang mạng xã hội, diễn đàn lạc lõng, lại có những kẻ xuyên tạc rằng: quân đội không vì mục đích lý tưởng mà vì miếng cơm, manh áo và lợi ích cá nhân; quân đội sẵn sàng phản bội Đảng khi không được cung cấp đủ lợi ích; sĩ quan cấp cao quân đội vì lợi ích nhóm nên bị thoái hóa, biến chất... Đây là giọng điệu hết sức nguy hiểm bởi đã trắng trợn xuyên tạc bản chất cách mạng, truyền thống tốt đẹp của QĐND Việt Nam.

Lịch sử 76 năm xây dựng, trưởng thành, chiến đấu và chiến thắng của quân đội ta đã khẳng định, QĐND Việt Nam luôn vượt qua mọi khó khăn, gian khổ, sẵn sàng chiến đấu, hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc, vì chủ nghĩa xã hội, vì ấm no, hạnh phúc của nhân dân. Từ nhân dân mà ra, vì nhân dân mà chiến đấu. Lớp lớp các thế hệ cán bộ, chiến sĩ quân đội đã lên đường chiến đấu, hy sinh vì mục tiêu, lý tưởng cao đẹp: độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội.

Trong chiến đấu, QĐND Việt Nam là lực lượng nòng cốt hỗ trợ cho quần chúng nhân dân đứng lên tiến hành Tổng khởi nghĩa, giành thắng lợi trong Cách mạng Tháng Tám năm 1945; kiên cường đấu tranh giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước năm 1975; đánh đuổi giặc ngoại xâm, bảo vệ vững chắc biên giới phía Bắc, biên giới Tây Nam 1978-1979... Biết bao cán bộ, chiến sĩ đã anh dũng chiến đấu, hy sinh; bao gia đình chấp nhận mất mát, nén đau thương mất chồng, mất cha, mất con vì lợi ích cao nhất là giành độc lập, tự do cho dân tộc, đem lại ấm no, hạnh phúc cho nhân dân.

Trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, cán bộ, chiến sĩ quân đội dũng cảm vượt qua mọi khó khăn, gian khổ để huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc, bảo vệ chế độ xã hội chủ nghĩa, giữ vững môi trường hòa bình, ổn định để phát triển bền vững đất nước.

Chú trọng thực hiện tốt công tác tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện tốt mọi đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước, nhất là ở vùng sâu, vùng xa, vùng cao, biên giới, hải đảo; tham gia lao động sản xuất xây dựng đất nước, tham gia phòng, chống thiên tai, cứu hộ, cứu nạn; tham gia lực lượng gìn giữ hòa bình của Liên Hiệp Quốc…

Trung thành với Đảng, với nhà nước, với nhân dân, với Tổ quốc và chế độ xã hội chủ nghĩa; sẵn sàng chiến đấu, hy sinh vì lợi ích của dân tộc, của nhân dân là bản chất của QĐND Việt Nam, quân đội cách mạng, quân đội kiểu mới, từ nhân dân mà ra, vì nhân dân mà chiến đấu.

Cũng như những tổ chức khác, trong quân đội cũng có những cá nhân thiếu rèn luyện, tu dưỡng đạo đức cách mạng, thoái hóa, biến chất, vì lợi ích cá nhân, lợi ích nhóm mà đi ngược lại lợi ích chung của quốc gia, dân tộc. Cũng có những cá nhân là sĩ quan cao cấp trong quân đội nhưng nói ngược lại chủ trương của Đảng, xuyên tạc sự thật, bôi nhọ Đảng và lãnh đạo cấp cao của Đảng, nhà nước, quân đội.

Những tập thể, cá nhân này chỉ là thiểu số, khi bị phát hiện sai phạm đều bị xử lý nghiêm khắc theo quy định của Điều lệ Đảng, pháp luật của nhà nước và kỷ luật trong quân đội. Không thể dựa vào những trường hợp cá biệt này để quy chụp bản chất của QĐND Việt Nam là tha hóa, vì lợi ích mà phản bội Đảng, phản bội nhân dân. Quy chụp như vậy là có tội với những người đã ngã xuống, đã hy sinh xương máu, những gia đình chấp nhận mất mát vì sự nghiệp giải phóng dân tộc cũng như lực lượng QĐND Việt Nam hiện nay vẫn đang trung thành với Đảng, với nhân dân và dân tộc.

Lịch sử và thực tế đã chứng minh, QĐND Việt Nam mãi mãi là lực lượng chính trị, lực lượng chiến đấu trung thành của Đảng, của nhà nước, của nhân dân. Dù vẫn còn những tập thể, cá nhân trong quân đội chưa thật sự tu dưỡng, rèn luyện, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ hoặc sai phạm đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự nhưng về bản chất, QĐND Việt Nam vẫn mãi là lực lượng cách mạng kiên cường, mãi được nhân dân tin yêu, trân quý.

N.H