Quán triệt chuyên đề “Nâng cao nhận thức, trách nhiệm của quân nhân đối với bản thân, gia đình, đồng đội và đơn vị”

22/05/2024 - 16:18

 - Sáng 22/5, Đảng ủy, Ban Chỉ huy Quân sự TX. Tân Châu (tỉnh An Giang) tổ chức Hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt chuyên đề “Nâng cao nhận thức, trách nhiệm của quân nhân đối với bản thân, gia đình, đồng đội và đơn vị” cho cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang năm 2024.

Cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang TX. Tân Châu tham gia hội nghị

Tại hội nghị, các cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang TX. Tân Châu đã được nghe giới thiệu các nội dung chính của chuyên đề về những vấn đề chung, mục đích, chủ thể, cách thức, sự cần thiết, đối tượng, yêu cầu và biện pháp về nâng cao nhận thức, trách nhiệm của quân nhân đối với bản thân, gia đình, đồng đội và đơn vị…

Qua đó  góp phần nâng cao nhận thức trách nhiệm của quân nhân đối với bản thân, gia đình, đồng đội và đơn vị, xây dựng cơ quan đơn vị vững mạnh toàn diện, mẫu mực, tiêu biểu, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ xây dựng quân đội trong tình hình mới.

KHIÊM TÍN – TRỌNG TÍN