Sở Lao động-Thương binh và Xã hội An Giang là đầu mối tiếp nhận và giải quyết vướng mắc của doanh nghiệp, người dân về chính sách hỗ trợ khó khăn do dịch bệnh COVID-19

30/07/2021 - 14:14

 - Ngày 29-7, Văn phòng UBND tỉnh An Giang có Công văn 3929/VPUBND-KGVX về việc cử đơn vị đầu mối tiếp nhận thông tin và giải quyết vướng mắc của doanh nghiệp, người dân về chính sách hỗ trợ khó khăn do dịch bệnh COVID-19.

A A

Theo đó, Chủ tịch UBND tỉnh An Giang giao Sở Lao động-Thương binh và Xã hội là đơn vị đầu mối chủ trì phối hợp Sở Văn hóa-Thể thao và Du lịch, Bảo hiểm xã hội tỉnh, Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh cùng các đơn vị liên quan tiếp nhận thông tin và giải quyết vướng mắc của doanh nghiệp, người dân về chính sách hỗ trợ khó khăn do dịch bệnh COVID-19 và báo cáo kết quả xử lý về UBND tỉnh và Văn phòng Chính phủ theo quy định.

Đồng thời, giải quyết khó khăn, vướng mắc của công dân, doanh nghiệp trong quá trình triển khai Nghị quyết 68/NQ-CP của Chính phủ và Quyết định 23/2021/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ quy định về việc thực hiện một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19.

Văn phòng Chính phủ đã thiết lập và đưa vào vận hành “Đường dây nóng” trực tuyến hỗ trợ người dân bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh COVID-19 trên Cổng thông tin điện tử Chính phủ tại địa chỉ https://hotro.chinhphu.vn/.

H.C