Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch An Giang triển khai các văn bản pháp luật về lĩnh vực di sản văn hóa năm 2022

06/07/2022 - 13:38

 - Sáng 6/7, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch An Giang tổ chức hội nghị tập huấn triển khai các văn bản pháp luật về lĩnh vực di sản văn hóa năm 2022.

A A

Các cán bộ làm công tác về lĩnh vực di sản văn hóa tham gia tập huấn

Theo đó, từ ngày 6 đến 9/7, hơn 230 cán bộ làm công tác quản lý, bảo vệ  di tích lịch sử văn hóa trên địa bàn tỉnh sẽ được triển khai các văn bản quy phạm pháp luật thuộc lĩnh vực di sản văn hóa; cập nhật các văn bản quy định mới; phân cấp quản lý di sản văn hóa; hướng dẫn các quy định thủ tục đối với công tác xếp hạng di tích, tu bổ di tích; công tác quản lý và tổ chức lễ hội và các vấn đề liên quan đến di tích.

Qua đó, giúp cán bộ làm công tác về lĩnh vực di sản văn hóa trang bị kiến thức, nâng cao trình độ, kỹ năng trong công tác quản lý, cùng nhau trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm, đề xuất, kiến nghị, nhằm góp phần thực hiện hiệu quả công tác bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa trên địa bàn tỉnh.

TRỌNG TÍN