Sử dụng camera giám sát, xử lý tình trạng chèo kéo du khách

22/07/2019 - 07:37

 - Theo Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch, để hạn chế tình trạng chèo kéo du khách tại Khu du lịch núi Sam và núi Cấm, thời gian qua, đơn vị đã tổ chức lắp đặt 16 camera, kết hợp 15 camera của Ban Quản lý khu du lịch để giám sát an ninh, quảng bá du lịch. Hệ thống camera đã phát huy hiệu quả, giúp các cơ quan quản lý kịp thời phát hiện các trường hợp đeo bám, chèo kéo du khách và có biện pháp xử lý nghiêm.

A A

Bên cạnh đó, các đơn vị, địa phương đã thành lập Đội Trật tự - An toàn phối hợp công an địa phương thường xuyên tuần tra, chấn chỉnh tình trạng mua bán lấn chiếm vỉa hè, lòng, lề đường, đậu đỗ xe không đúng nơi quy định, nhằm đảm bảo an ninh trật tự khu du lịch và hỗ trợ du khách khi có yêu cầu. Đồng thời, thành lập và công khai đường dây nóng tiếp nhận phản ánh, góp ý, tố giác vi phạm của du khách để kịp thời chấn chỉnh, khắc phục.

THU THẢO