Tạm dừng Ngày hội mắm An Giang - Nam Bộ 2020

17/08/2020 - 07:07

 - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Văn Phước vừa thống nhất tạm dừng tổ chức Hội nghị quảng bá kết nối du lịch tỉnh An Giang cùng với chuỗi sự kiện liên quan: Ngày hội mắm An Giang - Nam Bộ và đoàn Famtrip.

A A

UBND tỉnh giao Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch phối hợp Trung tâm Xúc tiến Thương mại và Đầu tư tỉnh An Giang và UBND TP. Châu Đốc chủ động đề xuất thời điểm thích hợp tổ chức trong thời gian tới.

Trước đó, Giám đốc Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch đã tham mưu UBND tỉnh cho chủ trương tạm dừng tổ chức hội nghị quảng bá kết nối du lịch tỉnh An Giang cùng với chuỗi sự kiện liên quan: Ngày hội mắm An Giang - Nam Bộ và đoàn Famtrip, để góp phần phòng, chống dịch bệnh COVID-19 theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và UBND tỉnh.

Ngày hội mắm An Giang - Nam Bộ năm 2020 dự kiến diễn ra vào cuối tháng 8-2020 tại TP. Châu Đốc. Đây là lần thứ 2, ngày hội lỗi hẹn với người dân An Giang và khách du lịch do dịch bệnh COVID-19. Đồng thời, theo dự kiến, ngày 21-8-2020, Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch sẽ tổ chức Hội nghị quảng bá kết nối du lịch tỉnh An Giang và khai mạc Ngày hội mắm An Giang - Nam Bộ năm 2020.

HẠNH CHÂU