Tạm dừng tổ chức kỳ họp thứ 13 (bất thường) HĐND tỉnh

31/03/2020 - 06:29

 - Thực hiện Chỉ thị số 15/CT-TTg ngày 27-3-2020 của Thủ tướng Chính phủ về việc quyết liệt thực hiện đợt cao điểm phòng, chống dịch bệnh Covid-19 và Công văn số 1019-CV/TU ngày 27-3-2020 của Tỉnh ủy về việc tổ chức đại hội, Thường trực HĐND tỉnh An Giang quyết định tạm dừng tổ chức kỳ họp thứ 13 (bất thường) HĐND tỉnh khóa IX (nhiệm kỳ 2016-2021); khi nào tổ chức sẽ có thông báo cụ thể sau.

A A

Trước đó, Thường trực HĐND tỉnh đã ban hành quyết định triệu tập kỳ họp thứ 13 (bất thường) HĐND tỉnh khóa IX (nhiệm kỳ 2016-2021), dự kiến tổ chức ngày 10-4.

T.T