Tân Châu: 3 tháng còn lại của năm, tiếp tục thực hiện “mục tiêu kép”

20/10/2020 - 09:47

 - Chiều 19-10, Ban Thường vụ Thị ủy Tân Châu (An Giang) tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ thị xã mở rộng (lần thứ hai), nhằm sơ kết tình hình thực hiện Nghị quyết Thị ủy 9 tháng và đề ra các mục tiêu, nhiệm vụ trọng tâm 3 tháng cuối năm 2020 và một số vấn đề quan trọng khác.

A A

Quang cảnh hội nghị

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Bí thư Thị ủy Tân Châu Huỳnh Quốc Thái  yêu cầu các ban, ngành, đoàn thể, địa phương từ nay đến cuối năm, cần tiếp tục triển khai thực hiện tốt “mục tiêu kép” vừa đảm bảo tốt công tác phòng, chống dịch COVID-19, vừa đẩy mạnh phát triển sản xuất- kinh doanh. Trong đó, tập trung lãnh đạo thắng lợi sản xuất vụ thu đông và đông xuân 2020-2021; chủ động công tác phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn trong mùa mưa lũ; đẩy mạnh công tác thu ngân sách nhà nước, khai thác tốt các nguồn thu để đảm bảo chỉ tiêu đề ra.

Đồng thời, tăng cường giám sát tiến độ thi công các công trình và đẩy nhanh giải ngân vốn đầu tư công theo kế hoạch; triển khai thực hiện tốt Đề án hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025; quan tâm chỉnh trang đô thị; tăng cường củng cố quốc phòng, an ninh, giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn…

MINH HIỂN