Tân Châu xứng tầm là 1 trong 3 trụ cột phát triển kinh tế của tỉnh

26/02/2020 - 04:33

 - Đó là nhận xét của Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thanh Bình tại buổi làm việc mới đây với Ban Thường vụ Thị ủy Tân Châu (An Giang) về tình hình thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thị xã nhiệm kỳ 2015-2020 và công tác chuẩn bị Đại hội Đảng bộ thị xã nhiệm kỳ 2020-2025.

A A

Quang cảnh buổi làm việc

Bí thư Thị ủy Tân Châu Nguyễn Đắc Tài cho biết, nhiệm kỳ qua, Ban Chấp hành Đảng bộ thị xã đã đề ra 18 chỉ tiêu và 3 khâu đột phá để đưa TX. Tân Châu xứng tầm là 1 trong 3 trụ cột phát triển kinh tế của tỉnh. Qua 5 năm thực hiện nghị quyết, đến nay có 14/18 chỉ tiêu đạt và vượt so kế hoạch (Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thị xã lần thứ XI, nhiệm kỳ 2015-2020) đề ra.

5 năm qua, kinh tế trên địa bàn tiếp tục phát triển ổn định; các mục tiêu tăng trưởng đảm bảo đạt và vượt các kế hoạch đề ra. Cụ thể, tổng giá trị sản xuất (theo giá so sánh năm 2010) thực hiện đạt 28.130 tỷ đồng, đạt 103,68% so nghị quyết đại hội. Cơ cấu kinh tế tiếp tục chuyển dịch đúng định hướng, trong đó khu vực thương mại - dịch vụ chiếm tỷ trọng cao, đạt 61,40% (bình quân của tỉnh đạt 55%).

Nhiều mô hình sản xuất nông nghiệp phát triển như: mô hình nhà màng ươm giống rau màu các loại; mô hình trồng hoa lan, cây kiểng, dưa lưới trong nhà màng cho hiệu quả kinh tế cao. Hệ thống kết cấu hạ tầng nông nghiệp, nông thôn từng bước được đầu tư nâng cấp đồng bộ, góp phần đưa sản xuất nông nghiệp của TX. Tân Châu không ngừng phát triển, nâng cao năng suất và chất lượng, tăng thu nhập cho người dân.

Ngoài lĩnh vực nông nghiệp, nhiệm kỳ qua, các lĩnh vực văn hóa - xã hội có nhiều tiến bộ, đời sống nhân dân không ngừng được nâng lên, cụ thể là thu nhập bình quân đầu người đạt 52 triệu đồng/người/năm. Công tác an sinh xã hội từng bước đi vào chiều sâu, các chế độ, chính sách cho các đối tượng chính sách, hộ nghèo, hộ khó khăn, đối tượng bảo trợ xã hội được thực hiện nghiêm túc, đầy đủ. Tỷ lệ hộ nghèo đến nay còn 2,32%. Đối với lĩnh vực giáo dục và đào tạo, đội ngũ cán bộ quản ý được kiện toàn, có 20/57 trường học đạt chuẩn quốc gia…

Lĩnh vực an ninh chính trị, an ninh tôn giáo cơ bản được đảm bảo; trật tự an toàn xã hội ổn định. Nhiệm kỳ qua, thị xã đã làm tốt công tác cứu hộ, cứu nạn; giúp nhân dân trên địa bàn ổn định cuộc sống khi xảy ra thiên tai, hỏa hoạn. Công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị, công tác vận động quần chúng có nhiều chuyển biến tích cực; việc đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy, nhất thể hóa một số tổ chức, chức danh được chú trọng. Công tác kiểm tra, giám sát được tăng cường, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo của tổ chức Đảng và chất lượng đảng viên.

“Những thành tựu đạt được trong nhiệm kỳ qua là kết quả của công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Đảng bộ thị xã, trong đó có đóng góp rất lớn và quan trọng của các tầng lớp nhân dân trên địa bàn. Thành tựu này đã phản ánh rõ nét ý chí, quyết tâm, sự đoàn kết, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, biết phát huy nội lực, tranh thủ ngoại lực để phát triển kinh tế, nâng cao đời sống người dân” - Bí thư Thị ủy Tân Châu Nguyễn Đắc Tài khẳng định.

Tại buổi làm việc, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thanh Bình đã lưu ý Ban Thường vụ Thị ủy Tân Châu một số vấn đề trong phát triển kinh tế, nâng cao đời sống người dân; xây dựng kết cấu hạ tầng, chỉnh trang đô thị cũng như vấn đề nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng…

Về phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu của thị xã trong năm 2020 và định hướng đến năm 2025, Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo, về phát triển kinh tế, Ban Thường vụ Thị ủy cần tập trung rà soát các chỉ tiêu của Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thị xã nhiệm kỳ qua để xây dựng kế hoạch, phấn đấu thực hiện hoàn thành tất cả các chỉ tiêu trong năm 2020; đồng thời chuẩn bị các điều kiện tốt nhất cho việc tổ chức Đại hội Đảng bộ thị xã trong nhiệm kỳ mới.

Về công tác xây dựng Đảng và vận động quần chúng, Ban Thường vụ Thị ủy tiếp tục phát huy ưu điểm, giữ vững vai trò trung tâm đoàn kết, thống nhất trong Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Thị ủy để nâng cao năng lực lãnh đạo và chỉ đạo, thông qua đó tạo sự lan tỏa tích cực trong hệ thống chính trị địa phương nhằm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị.

Chỉ đạo tăng cường công tác nắm bắt, dự báo tình hình tư tưởng, tâm trạng, dư luận xã hội; kịp thời phản ánh những vấn đề phức tạp, nhạy cảm và phát huy tốt cơ chế phản hồi các vấn đề dư luận quan tâm… Làm được như vậy, Tân Châu sẽ tiếp tục là 1 trong 3 đầu tàu phát triển kinh tế của tỉnh, đời sống nhân dân trên địa bàn được nâng cao, vai trò lãnh đạo của Đảng ngày càng được nhân dân tin tưởng.

“Thời gian tới, Đảng bộ TX. Tân Châu cần tiếp tục đổi mới mạnh mẽ về tư duy, nêu cao tinh thần năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm để tận dụng thời cơ, lợi thế so sánh; khai thác triệt để các nguồn lực và tiềm năng của Tân Châu để thực hiện thắng lợi nghị quyết đề ra” - Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thanh Bình chỉ đạo.

KIM ĐỊNH - MINH HIỂN