Tăng cường kiểm tra, giám sát, xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh

16/10/2019 - 07:32

 - Với truyền thống “Tuyệt đối trung thành, đoàn kết, trung thực, liêm khiết, kỷ cương và tận tụy”, 71 năm qua, với sự nỗ lực không ngừng của các thế hệ cán bộ ngành kiểm tra Đảng nói chung, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy nói riêng đã không ngừng phấn đấu, trưởng thành, bám sát nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng Đảng trong từng thời kỳ cách mạng, vượt qua mọi khó khăn, thử thách, lập nhiều thành tích, góp phần xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh.

A A

Phát huy truyền thống

Cách đây 71 năm, ngày 16-10-1948, tại Chiến khu Việt Bắc, Ban Thường vụ Trung ương Đảng (khóa I) ra Quyết nghị số 29 thành lập Ban Kiểm tra Trung ương, quyết nghị nêu rõ: “... Trung ương quyết định thành lập Ban Kiểm tra đi xuống các khu xét xem chủ trương của Đảng có được thi hành và có sát đúng không, đồng thời xem xét sự thi hành kỷ luật trong Đảng để thu thập kinh nghiệm giúp Trung ương bổ khuyết chính sách của Đảng...”. Từ khi ra đời đến nay, ngành kiểm tra đã nhiều lần được bổ sung, điều chỉnh về chức năng, nhiệm vụ, phát triển về tổ chức và đội ngũ cán bộ để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ của cách mạng. Qua các kỳ Đại hội Đảng toàn quốc, nhiệm vụ của Ủy ban Kiểm tra đã được bổ sung, sửa đổi và quy định trong Điều lệ Đảng, như: xem xét tư cách, kiểm tra những vụ việc đảng viên làm trái Điều lệ Đảng. Từ Đại hội Đảng lần thứ X, nhiệm vụ giám sát đã được bổ sung.

Theo Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Hồ Văn Răng, phát huy truyền thống của ngành, những năm qua, đội ngũ những người làm công tác kiểm tra của tỉnh đã không ngừng phấn đấu, trưởng thành, bám sát nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng Đảng, phấn đấu vượt qua những khó khăn, thử thách, góp phần xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh. Điển hình, 9 tháng của năm 2019, Ủy ban Kiểm tra các cấp trong tỉnh đã tích cực chủ động, bám sát nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị, triển khai khá toàn diện các mặt công tác kiểm tra, giám sát. Theo đó, cấp ủy Đảng các cấp đã kiểm tra 425 tổ chức Đảng, 17.035 đảng viên; giám sát 213 tổ chức Đảng, 1.043 đảng viên. Đã thi hành kỷ luật 100 đảng viên (tăng 28 đảng viên so cùng kỳ), với các hình thức, gồm: khiển trách 60, cảnh cáo 31, cách chức 3 và khai trừ 6 đảng viên. Việc xem xét thi hành kỷ luật và tham mưu giúp cấp ủy thi hành kỷ luật cơ bản đúng quy trình, phương hướng, phương châm, nguyên tắc, thủ tục và thẩm quyền quy định.

Ngành kiểm tra còn tập trung giải quyết các đơn thư khiếu nại, tố cáo và kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đúng quy trình, quy định. Tăng cường kiểm tra việc thi hành kỷ luật trong Đảng; việc kiểm tra tài chính thu, chi ngân sách được thực hiện theo quy định; giải quyết hiệu quả một số vụ việc phát sinh, nổi cộm được nội bộ và nhân dân quan tâm. Đồng thời, thực hiện tốt quy chế phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan trong thực hiện công tác kiểm tra, giám sát, cũng như trong thực hiện nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ tỉnh.

Củng cố niềm tin

Nhận thức sâu sắc hơn nữa vị trí, vai trò, tầm quan trọng của công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật Đảng, với phương châm: “Giám sát phải mở rộng, kiểm tra có trọng tâm, trọng điểm, lấy chủ động phòng ngừa, lấy xây là chính”, thời gian tới, cấp ủy, tổ chức Đảng và Ủy ban Kiểm tra các cấp quan tâm, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát. Qua đó, kịp thời nhắc nhở, cảnh tỉnh, chấn chỉnh, ngăn chặn những hành vi vi phạm chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước, sự thiếu gương mẫu của tổ chức Đảng, đảng viên. Chủ động kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm của tổ chức Đảng, đảng viên, tập trung những lĩnh vực, địa bàn dễ phát sinh vi phạm; kịp thời giải quyết những vấn đề bức xúc, nổi cộm ở địa phương, đơn vị.

Kiên quyết xử lý những tổ chức, cá nhân cố tình vi phạm... khi đã phát hiện dấu hiệu vi phạm sẽ nhanh chóng kiểm tra, làm quyết liệt, triệt để, giải quyết dứt điểm. Kết luận kiểm tra rõ ràng, minh bạch; xử lý công tâm, khách quan; kỷ luật nghiêm minh, thuyết phục. Khắc phục tình trạng “trên nóng, dưới lạnh” trong công tác kiểm tra. Coi trọng việc nắm tình hình hoạt động của các tổ chức Đảng, đảng viên, nhất là người đứng đầu các cấp, ngành, các địa phương, đơn vị để sớm phát hiện, ngăn ngừa, khắc phục thiếu sót, khuyết điểm, các dấu hiệu vi phạm khi còn manh nha, để không vi phạm trầm trọng hơn. Đồng thời, tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ kiểm tra đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Để thực hiện chất lượng, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát năm 2019, những tháng cuối năm, Ủy ban Kiểm tra các cấp trong tỉnh tiếp tục tổ chức thực hiện nghiêm các văn bản chỉ đạo của Trung ương, tỉnh về công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, công tác kiểm tra, giám sát; phòng, chống tham nhũng; tham mưu xây dựng chương trình công tác kiểm tra, giám sát, thanh tra của tỉnh năm 2020. Đồng thời, chủ động thực hiện công tác kiểm tra, giám sát về công tác cán bộ, tham mưu giải quyết đơn thư tố cáo về nhân sự cấp ủy, cán bộ thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý, giúp chuẩn bị tốt nhân sự Đại hội Đảng nhiệm kỳ 2020-2025... Qua đó, góp phần làm cho Đảng bộ ngày càng trong sạch, vững mạnh để lãnh đạo tỉnh nhà trong giai đoạn cách mạng mới, nhất là củng cố niềm tin, sự ủng hộ của nhân dân đối với Đảng.

THU THẢO