Tăng cường phối hợp với MTTQ các cấp trong vận động, quyên góp ủng hộ đồng bào vùng bị thiên tai

30/10/2020 - 13:51

 - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Văn Phước An Giang yêu cầu các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh; UBND các huyện, thị xã, thành phố; Hội Chữ thập đỏ tỉnh thực hiện Công văn số 8801/VPCP-NN ngày 21-10-2020 của Văn phòng Chính phủ về việc chấn chỉnh hoạt động tổ chức vận động, quyên góp tự nguyện hỗ trợ người dân vùng bị thiên tai.

A A

UBND tỉnh đề nghị các cấp, ngành, hội, địa phương quan tâm chỉ đạo, tăng cường phối hợp chặt chẽ với UBMTTQVN các cấp trong việc tổ chức vận động quyên góp hỗ trợ đồng bào vùng bị thiên tai; chỉ đạo, kiểm tra, giám sát việc quyên góp tự nguyện và xử lý nghiêm các trường hợp trục lợi trong việc vận động, quyên góp hỗ trợ theo quy định của pháp luật. .

Tuyên truyền, vận động, khuyến nghị các tổ chức, cá nhân, cơ sở từ thiện trên địa bàn tỉnh nên phối hợp với UBMTTQVN tỉnh, Hội Chữ thập đỏ tỉnh để có các thông tin chính xác, chính thống trước khi tổ chức đi thiện nguyện, cứu trợ…, cũng như cần hợp tác với chính quyền nơi bị thiên tai để được hướng dẫn hỗ trợ cứu trợ kịp thời, đúng đối tượng, đảm bảo an toàn về tính mạng và tài sản, an ninh trật tự xã hội.

Đồng thời, thực hiện đúng quy định tại Nghị định số 64/2008/NĐ-CP ngày 14-5-2008 của Chính phủ về vận động, tiếp nhận, phân phối và sử dụng các nguồn đóng góp tự nguyện hỗ trợ nhân dân khắc phục khó khăn do thiên tai, hỏa hoạn, sự cố nghiêm trọng, các bệnh nhân mắc bệnh hiểm nghèo. 

H.C