Tăng cường quản lý khai thác khoáng sản

12/08/2020 - 05:27

 - Việc quản lý chặt chẽ khai thác khoáng sản có ý nghĩa quan trọng trong bảo vệ nguồn tài nguyên thiên nhiên, hạn chế sạt lở, chỉnh trị dòng chảy… Trong đó, tăng cường tính công khai, minh bạch, vai trò giám sát của người dân là yêu cầu cần thiết.

A A

Chỉnh trị dòng chảy nhằm hạn chế sạt lở

Quản lý khai thác

Theo Sở Tài nguyên và Môi trường (TN&MT), từ đầu năm đến nay, đơn vị đã tham mưu cấp phép gia hạn khai thác khoáng sản cho 3 khu mỏ, tham mưu đóng cửa 2 khu mỏ. Đối với 3 khu mỏ được gia hạn khai thác, gồm: mỏ cát trên sông Tiền (xã Vĩnh Xương, TX. Tân Châu) với công suất 380.000m3/năm, mỏ cát trên sông Hậu (xã Bình Thủy, Châu Phú và xã Mỹ Hội Đông, Chợ Mới) có công suất 100.000m3/năm và mỏ đá Đông núi Cô Tô (khu B, thuộc xã Cô Tô, Tri Tôn) có công suất 100.000m3/năm.

Đối với 2 khu mỏ đóng cửa, gồm: mỏ cát sông Hậu (thuộc xã Vĩnh Trường và xã Vĩnh Hậu, An Phú) và mỏ đá xây dựng núi Cô Tô (khu II, xã Cô Tô). Hiện nay, toàn tỉnh có 18 giấy phép khai thác khoáng sản còn hiệu lực, gồm 12 giấy phép khai thác cát sông với tổng công suất 3,76 triệu m3/năm và 6 giấy phép khai thác đá với tổng công suất 3,55 triệu m3/năm.

Giám đốc Sở TN&MT Nguyễn Việt Trí cho biết, đơn vị đã tham mưu UBND tỉnh kế hoạch đấu giá quyền khai thác khoáng sản cát sông làm vật liệu xây dựng năm 2020, đã được UBND tỉnh phê duyệt gồm 3 khu mỏ cát: mỏ cát trên sông Tiền (xã Bình Phước Xuân, Chợ Mới) diện tích 60,3ha; mỏ cát trên sông Hậu (phường Vĩnh Mỹ, TP. Châu Đốc đến xã Khánh Hòa, Châu Phú và xã Phú Hiệp, Phú Tân) diện tích 76ha; mỏ cát trên sông Hậu (xã Khánh Hòa, Châu Phú và xã Phú Hiệp, Phú Tân) diện tích 58,3ha. Ngoài ra, đã tham mưu phê duyệt kế hoạch đấu giá khu mỏ đá vật liệu xây dựng thông thường núi Cô Tô (khu II) diện tích 18ha. Phương án đấu giá đều được lấy ý kiến các sở, ngành trước khi trình UBND tỉnh phê duyệt.

Sở TN&MT cũng đã tham mưu UBND tỉnh ban hành 1 khu vực không đấu giá quyền khai thác khoáng sản đối với khu mỏ cát vật liệu xây dựng thông thường trên sông Tiền (xã Mỹ Hiệp và xã Bình Phước Xuân, Chợ Mới), diện tích 99ha. Hiện nay, đang xin chủ trương đề xuất phương án lựa chọn đơn vị để cấp phép thăm dò tại khu vực không đấu giá quyền khai thác khoáng sản.

Kiểm tra chặt chẽ các dự án, đề án

Trước tình hình sạt lở diễn biến nghiêm trọng, phức tạp, tỉnh đang triển khai các đề án, dự án khắc phục sạt lở, nạo vét, chỉnh trị dòng chảy. Do đây là những vấn đề ảnh hưởng trực tiếp đến người dân nên công tác kiểm tra, giám sát được tăng cường chặt chẽ.

Trong số các dự án đang triển khai, có Tiểu dự án 1 - Nạo vét nhánh trái Mỹ Hòa Hưng với mục tiêu cấp bách là chỉnh trị, tạo dòng chảy ổn định và hạn chế sạt lở phía bờ đô thị TP. Long Xuyên. Tiểu dự án 1 được phân chia dự án thành 5 khu vực. Sở TN&MT cho biết, đến nay Khu I đã cấp phép khai thác cho Công ty TNHH MTV Xây lắp An Giang (Giấy phép số 641/GP-UBND, ngày 14-10-2019, diện tích 41,69ha, trữ lượng hơn 1,77 triệu m3, công suất 1,5 triệu m3/năm, thời hạn 1,5 năm).

Công ty được Chi cục Đường thủy nội địa Phía Nam có ý kiến phương án đảm bảo an toàn giao thông tại Công văn số 617/CCĐTNĐPN-QLHT, ngày 4-6-2020. Đối với Khu IV, đã cấp phép khai thác cho Công ty TNHH MTV Môi trường Vạn Hưng Tùng (Giấy phép số 603/GP-UBND, ngày 3-9-2019, diện tích 27,264ha, trữ lượng 652.450m3, công suất 500.000m3/năm, thời hạn 1,5 năm). Công ty đang lập phương án an toàn giao thông thủy.

Đối với Khu II, đã phê duyệt báo báo kết quả thăm dò khoáng sản cho Công ty Cổ phần ĐT-XD-TM Tấn Thắng (Quyết định số 532/QĐ-UBND, ngày 15-3-2018, diện tích 49,3ha, trữ lượng 2.406.397m3). Công ty đang nộp hồ sơ xin cấp phép khai thác khoáng sản. Doanh nghiệp này cũng đang nộp hồ sơ đề nghị thăm dò Khu III (diện tích 18,6ha). Đối với Khu V, đã cấp phép thăm dò khoáng sản cho Công ty TNHH MTV Môi trường Vạn Hưng Tùng (Giấy phép số 610/GP-UBND, ngày 28-9-2018, diện tích 53,3ha). Sở TN&MT trình UBND tỉnh phê duyệt báo cáo kết quả thăm dò theo Tờ trình số 253/TTr-STNMT, ngày 4-6-2020 với diện tích 40,52ha, trữ lượng 2.095.428m3.

Đối với dự án chỉnh trị dòng chảy sông Hậu bảo vệ Quốc lộ 91 (khu vực xã Bình Mỹ, Châu Phú), Sở TN&MT tham mưu UBND tỉnh xin chủ trương Thủ tướng Chính phủ nạo vét mở rộng lòng sông Hậu đoạn qua khu vực xã Bình Mỹ kéo dài khoảng 3km (đoạn bị thắt hẹp còn khoảng 300m so với đoạn thượng lưu và hạ lưu liền kề rộng khoảng 600m). Dự án đã được Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thông qua lấy kiến các bộ, ngành và chuyên gia để bàn giải pháp chỉnh trị dòng chảy sông Hậu bảo vệ Quốc lộ 91.

Đối với dự án nạo vét chỉnh trị dòng chảy, hạn chế sạt lở đường bờ sông Tiền (khu vực xã Vĩnh Hòa, TX. Tân Châu), Sở TN&MT đã xây dựng và đề xuất UBND tỉnh phương án thực hiện, đang lấy ý kiến các sở, ngành để hoàn thiện phương án trước khi trình UBND tỉnh phê duyệt.

Đối với dự án nạo vét chỉnh trị dòng chảy tránh sạt lở bờ xã Mỹ Hội Đông, xã Kiến An (Chợ Mới), Sở TN&MT đang xin UBND tỉnh chủ trương thực hiện dự án theo hình thức xã hội hóa toàn bộ các khâu nghiên cứu và thực hiện nạo vét chỉnh trị có tính thu hồi vật liệu cát để bù chi phí và nộp ngân sách tỉnh theo quy định.

Đối với đề án thăm dò khoáng sản đá làm vật liệu xây dựng thông thường khu vực núi Dài (Tri Tôn), Sở TN&MT đã xin chủ trương UBND tỉnh cấp phép khảo sát lập đề án thăm dò khoáng sản, được UBND tỉnh chấp thuận cho Công ty Cổ phần Khoáng sản Thuận Phong khảo sát lấy mẫu đá để lựa chọn diện tích lập đề án thăm dò khoáng sản đá làm vật liệu xây dựng thông thường trong diện tích 196,6ha.

Sở TN&MT đã tham mưu UBND tỉnh phê duyệt đề cương và dự toán kinh phí thực hiện Đề án xây dựng hệ thống giám sát khai thác tài nguyên khoáng sản, đang xây dựng kế hoạch chọn thầu để thực hiện dự án.

NGÔ CHUẨN