Tăng cường quản lý môi trường ở doanh nghiệp, cơ sở sản xuất - kinh doanh

24/11/2020 - 07:32

 - Sở Tài nguyên và Môi trường phối hợp Cục Bảo vệ môi trường (BVMT) vừa tổ chức hội nghị hướng dẫn quản lý môi trường cho 300 đại biểu đến từ 200 doanh nghiệp (DN), cơ sở sản xuất - kinh doanh (SXKD) đã được phê duyệt thủ tục hành chính về môi trường và đại diện các sở, ngành, UBND cấp huyện. Qua đó, giúp DN, cơ sở SXKD và cán bộ phụ trách cập nhật các quy định mới về BVMT, nâng cao nhận thức, trách nhiệm… để thực hiện đúng và đầy đủ các yêu cầu liên quan đến công tác BVMT.

A A

Tập huấn quản lý môi trường cho hơn 200 doanh nghiệp, cơ sở sản xuất - kinh doanh trong tỉnh

Thời gian qua, một số quy định pháp luật về BVMT được sửa đổi, bổ sung, ban hành mới như: Nghị định quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành Luật BVMT, Nghị định số 53/2020/NĐ-CP quy định phí BVMT đối với nước thải, Thông tư số 25/2020/TT-BTNMT về hướng dẫn thực hiện Nghị định số 40/2019/NĐ-CP, những quy định về BVMT trong SXKD… Trong đó, có nhiều văn bản thay đổi nội dung, yêu cầu các DN, cơ sở SXKD phải hiểu, tự tổ chức rà soát và báo cáo, đăng ký với cơ quan chức năng về những nội dung chưa phù hợp với quy định mới.

Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường Tô Hoàng Môn cho biết, qua khảo sát về việc nắm bắt và chấp hành, thực hiện các quy định pháp luật về BVMT đối với 50 DN, cơ sở SXKD, có trên 80% đơn vị phản ánh “chưa được cơ quan chuyên môn của tỉnh tập huấn, tuyên truyền và chưa hiểu rõ các quy định pháp luật”. Đồng thời, qua các đợt kiểm tra, hậu kiểm cho thấy, các DN, cơ sở SXKD còn nhiều hạn chế trong tuân thủ các quy định của pháp luật về BVMT và báo cáo đánh giá tác động môi trường...

Vừa qua, Sở Tài nguyên và Môi trường tổ chức hội nghị hướng dẫn quản lý môi trường cho 300 đại biểu đến từ 200 DN, cơ sở SXKD đã được phê duyệt thủ tục hành chính về môi trường và đại diện các sở, ngành, UBND cấp huyện. Mục tiêu nhằm hỗ trợ DN, các cơ sở SXKD khắc phục hạn chế, từng bước thực hiện đầy đủ các quy định của pháp luật về BVMT, đặc biệt là các quy định mới của Chính phủ, bộ, ngành liên quan ban hành từ năm 2018 - 2020.

Hội nghị đã hướng dẫn: Nghị định số 40/2019/NĐ-CP của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định quy định chi tiết hướng dẫn thi hành Luật BVMT; Nghị định số 53/2020/NĐ-CP quy định phí BVMT đối với nước thải; Thông tư số 25/2020/TT-BTNMT về hướng dẫn thực hiện Nghị định số 40/2019/NĐ-CP; những quy định về BVMT trong SXKD…

Cụ thể, Nghị định số 53/2020/NĐ-CP quy định phí BVMT đối với nước thải sinh hoạt: mức phí 10% trên giá bán của 1m3 nước sạch chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng. Trường hợp cần áp dụng mức phí cao hơn, HĐND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương quyết định mức phí cụ thể cao hơn đối với từng đối tượng chịu phí. Đối với mức phí BVMT nước thải công nghiệp: với cơ sở có tổng lượng nước thải trung bình dưới 20m3/ngày (24 giờ) áp dụng phí cố định tính theo khối lượng nước thải (không áp dụng mức phí biến đổi) như sau: năm 2020 áp dụng mức phí 1.500.000 đồng/năm; từ ngày 1-1-2021 áp dụng theo mức cụ thể: dưới 5m3/ngày, từ 5 - 10m3/ngày, từ 10 - 20m3/ngày… Nghị định này có hiệu lực thi hành từ ngày 1-7-2020, thay thế Nghị định số 154/2016/NĐ-CP ngày 16-11-2016 của Chính phủ về phí BVMT đối với nước thải… Các địa phương (hoặc khu đô thị) triển khai thực hiện thu giá dịch vụ thoát nước theo quy định tại Nghị định số 80/2014/NĐ-CP ngày 6-8-2014 của Chính phủ về thoát nước và xử lý nước thải thì không thu phí BVMT đối với nước thải theo quy định tại nghị định này.

Đối với những quy định về BVMT trong SXKD, như: quy định về quản lý chất thải nguy hại; quy định về BVMT khu công nghiệp (tỷ lệ diện tích trồng cây, vườn hoa, sân cỏ ít nhất 10% trong tổng diện tích khu công nghiệp; phải có nhà máy xử lý nước thải tập trung; có hệ thống quan trắc tự động, liên tục đối với nước thải…).

Qua hội nghị tập huấn giúp DN, cơ sở SXKD cập nhật các quy định mới về BVMT, nâng cao nhận thức, trách nhiệm… để thực hiện đúng, đầy đủ các yêu cầu liên quan đến công tác BVMT.

HỮU HUYNH