Tăng giá xăng, giảm giá dầu

27/03/2021 - 19:13

Chiều 27-3, Liên Bộ Công thương - Tài chính quyết định giá xăng E5RON92 tăng 129 đồng/lít, xăng RON95-III tăng 165 đồng/lít, đồng thời giảm giá các loại dầu từ 12 đồng/kg đến 169 đồng/lít tủy loại.

A A

Cụ thể, Liên Bộ Công thương - Tài chính quyết định: không trích lập Quỹ BOG đối với các loại xăng dầu. Đồng thời chi sử dụng Quỹ BOG đối với các mặt hàng xăng dầu ở mức: hàng xăng E5RON92 ở mức 1.900 đồng/lít, xăng RON95 ở mức 1.050 đồng/lít, dầu diesel ở mức 500 đồng/lít, dầu hỏa chi ở mức 500 đồng/lít, dầu mazut ở mức 600 đồng/kg. 

Sau khi thực hiện việc trích lập và chi sử dụng Quỹ Bình ổn giá xăng dầu như trên, giá bán các mặt hàng xăng dầu tiêu dùng phổ biến trên thị trường như sau:

- Xăng E5RON92: không cao hơn 17.851 đồng/lít (tăng 129 đồng/lít, nếu kỳ điều hành này không chi Quỹ BOG 1.900 đồng/lít thì giá sẽ tăng 2.029 đồng/lít và giá bán là 19.751 đồng/lít);

- Xăng RON95-III: không cao hơn 19.046 đồng/lít (tăng 165 đồng/lít, nếu không chi Quỹ BOG 1.050 đồng/lít thì giá sẽ tăng 1.215 đồng/lít và giá bán là 20.096 đồng/lít);

- Dầu diesel 0.05S: không cao hơn 14.243 đồng/lít (giảm 158 đồng/lít, nếu không chi Quỹ BOG 500 đồng/lít thì giá sẽ tăng 342 đồng/lít và giá bán là 14.753 đồng/lít);

- Dầu hỏa: không cao hơn 13.004 đồng/lít (giảm 169 đồng/lít, nếu không chi Quỹ BOG 500 đồng/lít thì giá sẽ tăng 331 đồng/lít và giá bán là 13.504 đồng/lít);

- Dầu mazut 180CST 3.5S: không cao hơn 13.757 đồng/kg (giảm 12 đồng/kg, nếu không chi Quỹ BOG 600 đồng/kg thì giá sẽ tăng 588 đồng/kg và giá bán là 14.357 đồng/kg).

Thời gian thực hiện các quyết định trên áp dụng từ 15 giờ 00 ngày 27-3-2021.

Theo Báo Nhân Dân