Tạo điều kiện thu mua nông sản trong thời gian giãn cách xã hội

22/07/2021 - 14:38

 - Ngày 21-7, UBND tỉnh An Giang đã gửi Công văn số 739 /UBND-KTN đến UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về việc tạo điều kiện cho con người, phương tiện vận chuyển nông sản của tỉnh đi qua địa bàn, đến nơi tiêu thụ trong thời gian thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16/CTTTg của Thủ tướng Chính phủ.

A A

Để chủ động ứng phó, hạn chế ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19 đến sản xuất, lưu thông, tiêu thụ nông sản, tăng cường công tác liên kết sản xuất, kết nối tiêu thụ các mặt hàng nông sản của tỉnh An Giang và các tỉnh, thành phố, UBND tỉnh An Giang đề nghị UBND các tỉnh, thành phố phối hợp, chỉ đạo Sở Giao thông- Vận tải các tỉnh, thành phố tổ chức triển khai thực hiện nội dung hướng dẫn tạo điều kiện cho con người, phương tiện vận chuyển nông sản của tỉnh đi qua địa bàn, đến nơi tiêu thụ trong thời gian thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ.

Sở Giao thông-Vận tải, Công an tỉnh, Sở Y tế của các tỉnh, thành phố có lộ trình phương tiện vận chuyển bằng đường bộ dự kiến đi qua các chốt (trạm) kiểm soát dịch COVID-19 hỗ trợ, tạo điều kiện thuận lợi cho đoàn phương tiện được ưu tiên (nếu có) theo phương án nhận diện được Tổng Cục đường bộ Việt Nam hướng dẫn tại Công văn 4973/TCĐBVN-VT ngày 17-7-2021.

Theo đó, đối tượng vận chuyển gồm các sản phẩm nông sản: lúa, gạo, nếp, rau màu, cây ăn trái… đã đăng ký và được các tỉnh, thành phố đồng ý tiếp nhận và thông tin đến tỉnh An Giang phối hợp thực hiện. Xe ô tô vận chuyển hàng hóa thiết yếu nông sản: lúa, gạo, nếp, rau màu, cây ăn trái… từ An Giang đến các tỉnh, thành phố và ngược lại. Qua đó, nhằm tháo gỡ vướng mắc, khó khăn và lưu thông, tiêu thụ nông sản trên địa bàn tỉnh, không để chuỗi sản xuất và cung ứng nông sản bị đứt gãy, trong đó tập trung các sản phẩm lúa, gạo, nếp, rau màu, cây ăn trái… Đồng thời, tăng cường các hoạt động ứng phó và hỗ trợ nhằm hạn chế thiệt hại do ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19 đối với sản xuất và tiêu thụ nông sản trên địa bàn tỉnh.

THU THẢO