Tập huấn triển khai đề án “Mỗi xã một sản phẩm” cho thanh niên khởi nghiệp

27/10/2020 - 15:02

 - Tại điểm kinh doanh sản phẩm OCOP Tre Làng (thị trấn Nhà Bàng, Tịnh Biên), Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn An Giang phối hợp Tỉnh đoàn tổ chức lớp tập huấn triển khai đề án “Mỗi xã một sản phẩm” cho 50 đoàn viên, thanh niên tham gia khởi nghiệp tại các huyện: Tịnh Biên, Tri Tôn, Châu Phú, An Phú, TX. Tân Châu và TP. Châu Đốc.

A A

Các đoàn viên thanh niên tham gia lớp tập huấn

Lớp tập huấn đã cung cấp cho các học viên các thông tin đầy đủ về Chương trình OCOP; trình tự thủ tục về cách đăng ký sản phẩm OCOP mới; phương án sản xuất, kinh doanh áp dụng cho 1 sản phẩm cụ thể; phương án đầu tư cơ sở, vật chất, bố trí nhân lực và các điều kiện khác; phương án huy động và sử dụng vốn…

Tin, ảnh: THANH TIẾN