Tập trung tăng tốc năm 2019

30/01/2019 - 08:03

 - Năm 2018 để lại dấu ấn khi tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh (GRDP, theo giá so sánh 2010) tăng 6,52%, là mức tăng cao nhất trong 3 năm qua. Tuy nhiên, để thực hiện thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm (2016 - 2020), cần phải tập trung quyết liệt cho năm “nước rút” 2019, với sự nỗ lực và quyết tâm cao của cả hệ thống chính trị cũng như người dân, doanh nghiệp.

A A

Những dấu ấn quan trọng

Năm 2018 là năm khá đặc biệt đối với An Giang trên nhiều phương diện. Tỉnh đã nỗ lực hoàn thành đạt và vượt 12/13 chỉ tiêu theo Nghị quyết số 14/NQ-HĐND của HĐND tỉnh, GRDP tăng khá (tăng 6,52%), môi trường đầu tư, kinh doanh được cải thiện, thu hút đầu tư đạt cao nhất trong hàng chục năm qua. Dù là một tỉnh nông nghiệp nhưng cơ cấu kinh tế của An Giang tiếp tục chuyển dịch theo hướng tích cực (tỷ trọng khu vực II, khu vực III tăng dần qua các năm). Năm 2018, khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản chiếm tỷ trọng 28,9%, khu vực công nghiệp và xây dựng chiếm 14,79%, khu vực dịch vụ chiếm 54,73%, thuế sản phẩm trừ trợ cấp sản phẩm chiếm 1,58% (cùng kỳ năm 2017 lần lượt là 30,22%, 14,38%, 53,78% và 1,61%).

Xác định năm 2018 là năm giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội X Đảng bộ tỉnh, Nghị quyết HĐND tỉnh về kế hoạch 5 năm (giai đoạn 2015 - 2020), UBND tỉnh đã tập trung chỉ đạo, điều hành theo chương trình công tác và những nội dung phát sinh bổ sung phù hợp với tình hình thực tế. Chủ tịch UBND tỉnh Vương Bình Thạnh cho biết, dấu ấn của năm 2018 không chỉ ở tốc độ tăng trưởng, việc hoàn thành hầu hết các chỉ tiêu mà còn là việc tỉnh tổ chức thành công 5 sự kiện rất quan trọng. Đó là lễ kỷ niệm 130 năm ngày sinh Chủ tịch Tôn Đức Thắng (20-8-1888 _ 20-8-2018); hội nghị giữa nhiệm kỳ đánh giá toàn diện, đề xuất giải pháp thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội X Đảng bộ tỉnh; tổ chức thành công diễn tập khu vực phòng thủ quy mô lớn nhất từ trước đến nay; hội thảo 40 năm chiến thắng chiến tranh biên giới Tây Nam; đặc biệt là Hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh An Giang 2018, thu hút nguồn vốn đầu tư và cam kết đầu tư trên 132.000 tỷ đồng, cao hơn nhiều so các tỉnh trong khu vực. “Nhiệm vụ của tỉnh là tập trung hỗ trợ các nhà đầu tư triển khai dự án. Đây sẽ là động lực phát triển quan trọng cho An Giang trong những năm tiếp theo” - Chủ tịch UBND tỉnh Vương Bình Thạnh nhấn mạnh.

Chạy “nước rút” về đích

Có thể cảm nhận được tinh thần làm việc tích cực của lãnh đạo tỉnh trong năm qua, UBND tỉnh đã tổ chức và tham dự 457 cuộc họp, làm việc với các đơn vị liên quan; ban hành 4.790 văn bản chỉ đạo điều hành, trong đó có 3.370 quyết định. Văn phòng UBND tỉnh đã ban hành 6.309 văn bản truyền đạt ý kiến Chủ tịch và các Phó Chủ tịch UBND tỉnh trên nhiều lĩnh vực. Lãnh đạo tỉnh đã chủ động làm việc với Thủ tướng Chính phủ và các bộ, ngành Trung ương nhằm tháo gỡ khó khăn cho địa phương như: dự án đường tránh Quốc lộ 91 đi qua TP. Long Xuyên, dự án đầu tư Khu du lịch núi Sam - Châu Đốc, dự án biến đổi khí hậu, bổ sung vốn các quỹ tài chính của địa phương, hỗ trợ đầu tư các dự án phát triển nông nghiệp…

Tinh thần làm việc khẩn trương này tiếp tục được truyền sang năm 2019 khi tỉnh xác định đây là năm “nước rút”, có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong thực hiện thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm (2016 - 2020). Thường trực UBND tỉnh yêu cầu các ngành, các cấp cần xác định rõ nhiệm vụ, yêu cầu để thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2019 theo hướng tích cực và bền vững. Mục tiêu của tỉnh là tiếp tục duy trì đà tăng trưởng trên cơ sở cải thiện hơn nữa môi trường kinh doanh, nâng cao năng suất, chất lượng, sức cạnh tranh nền kinh tế; đẩy mạnh cải cách hành chính, tinh gọn bộ máy, nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước. Tiếp tục chú trọng bảo đảm an sinh xã hội, bảo vệ môi trường và cải thiện đời sống nhân dân. Thực hiện củng cố quốc phòng - an ninh, ổn định chính trị, giữ vững trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh.

Mục tiêu tăng GRDP năm 2019 từ 8% trở lên là thách thức rất lớn nhưng có cơ sở thực hiện. Năm nay, tình hình kinh tế thế giới tiếp tục xu hướng cải thiện tích cực của năm 2018, tăng trưởng kinh tế và thương mại của thế giới năm 2019 dự báo cao hơn năm 2018, tạo tiền đề thuận lợi hơn cho phát triển kinh tế và xuất khẩu. Chính phủ quan tâm cải cách thể chế, tạo mọi điều kiện thuận lợi để doanh nghiệp tham gia đầu tư trong năm 2018, sẽ tiếp tục phát huy hiệu quả trong năm 2019.

Đối với một tỉnh nông nghiệp như An Giang, năm 2019 có lợi thế phát triển rất lớn khi dự báo giá lương thực toàn cầu tăng, thị trường xuất khẩu được mở rộng. Đến nay, đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp đã triển khai bắt đầu có hiệu ứng, góp phần thúc đẩy tăng trưởng: cây ăn trái sẽ cho thu hoạch nhiều hơn; thực hiện chăn nuôi heo theo hình thức trang trại, áp dụng các tiến bộ kỹ thuật tiên tiến cho sản phẩm tăng ổn định. Đề án giống cá tra 3 cấp đang triển khai thực hiện, dự kiến kết quả tăng sản xuất giống thêm 200 triệu con so năm 2018.

Hiện nay, cơ sở hạ tầng, nhất là hạ tầng giao thông trên địa bàn tỉnh ngày càng cải thiện. Sắp tới, khi cầu Vàm Cống đưa vào sử dụng, sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho phát triển thương mại, dịch vụ, giao thương giữa An Giang với các tỉnh trong vùng. Từ năm 2016 đến nay, toàn tỉnh đã thu hút nhiều dự án đầu tư lớn trên các lĩnh vực dịch vụ, nông nghiệp và công nghiệp. Đây là tiền đề để kỳ vọng tăng trưởng kinh tế của tỉnh sẽ cao hơn vào năm 2019 và những năm tiếp theo...

Năm 2019, tỉnh đề ra mục tiêu tăng GRDP 8% so năm 2018, kim ngạch xuất khẩu 890 triệu USD, phấn đấu đạt giá trị sản xuất nông nghiệp 183 triệu đồng/ha, giảm tỷ lệ hộ nghèo còn 3,75%..

NGÔ CHUẨN