Tập trung thực hiện nhiều nhiệm vụ trọng tâm

13/05/2019 - 07:44

 - Thời gian qua, Đảng bộ tỉnh An Giang quan tâm củng cố, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng. Tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng, đạo đức, lối sống cho cán bộ, đảng viên; củng cố đoàn kết, thống nhất trong toàn Đảng bộ.

A A

Bí thư Tỉnh ủy Võ Thị Ánh Xuân nhấn mạnh, năm 2019 được xác định là năm nước rút, có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong việc thực hiện thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ, kế hoạch phát triển theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ (khóa X) nhiệm kỳ 2015-2020. Do đó, An Giang tiếp tục triển khai hiệu quả, linh hoạt các chính sách về phát triển kinh tế, công tác xây dựng Đảng, phấn đấu tốc độ phát triển kinh tế đạt 7,8% như mục tiêu đề ra, góp phần quan trọng thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh.

Trong công tác giáo dục chính trị tư tưởng, từ nay đến cuối năm, tiếp tục quán triệt và tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, Nghị quyết Đại hội X Đảng bộ tỉnh, Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng chỉnh đốn Đảng gắn với thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và các chương trình, kế hoạch của Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết Trung ương 4, 5, 6, 7, 8 (khóa XII). Chỉ đạo tăng cường công tác nắm bắt và dự báo tình hình tư tưởng, tâm trạng, dư luận xã hội; kịp thời phản ánh những vấn đề phức tạp, nhạy cảm; đồng thời phát huy tốt cơ chế phản hồi từ các phản ánh dư luận xã hội. 

Trong công tác tổ chức xây dựng Đảng, tổ chức triển khai thực hiện hiệu quả các chủ trương của Trung ương về Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Chuẩn bị công tác nhân sự phục vụ Đại hội Đảng bộ cấp huyện, tỉnh nhiệm kỳ 2020-2025. Triển khai thực hiện có hiệu quả Đề án của Tỉnh ủy về “Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả” ở các địa phương, đơn vị.  Tổ chức thực hiện có hiệu quả chương trình kiểm tra giám sát. Tập trung giải quyết dứt điểm các đơn thư khiếu nại tố cáo, kiểm tra, giám sát. Kịp thời, kiên quyết xử lý tổ chức Đảng và đảng viên vi phạm. Tiếp tục đổi mới lề lối làm việc theo hướng phát huy tính chủ động, sáng tạo của các cấp, ngành và siết chặt kỷ luật, kỷ cương và trách nhiệm theo tinh thần Chỉ thị số 15-CT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy để nâng cao ý thức, trách nhiệm khơi dậy khát vọng vươn lên của đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức nhằm nâng cao chất lượng hoạt động của hệ thống chính trị. Tiếp tục rà soát và chỉ đạo thực hiện có hiệu quả công tác cải cách thủ tục hành chính trong Đảng. 

Tập trung thực hiện nhiều nhiệm vụ trọng tâm

Ảnh: HẠNH CHÂU.

Để phát triển kinh tế - xã hội, làm tốt công tác xây dựng Đảng năm 2019, tỉnh đề ra nhiều giải pháp thúc đẩy tăng trưởng kinh tế theo hướng nâng cao chất lượng mô hình tăng trưởng, tập trung khai thác các thế mạnh sẵn có, nâng cao hiệu lực, hiệu quả trong quản lý điều hành kinh tế, cải cách hành chính công, cơ cấu lại tổ chức bộ máy theo hướng tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả... Bí thư Tỉnh ủy Võ Thị Ánh Xuân nhấn mạnh, các cấp ủy Đảng, chính quyền các cấp cần làm tốt công tác chuẩn bị Đại hội Đảng bộ, tiến tới Đại hội XIII của Đảng. Trong đó đặc biệt lưu tâm thực hiện tốt đề án sắp xếp và kiện toàn bộ máy; chuẩn bị nhân sự cho đại hội. Tiếp tục triển khai thực hiện các dự án đầu tư trọng điểm lớn như: tuyến đường tránh TP. Long Xuyên, dự án biến đổi khí hậu chống sạt lở, đặc biệt là triển khai các dự án sau hội nghị xúc tiến đầu tư, tập trung nâng cao chất lượng mô hình tăng trưởng. 

Để thực hiện tốt công tác vận động quần chúng, cần nâng cao chất lượng hoạt động của hệ thống dân vận, MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội; triển khai có hiệu quả các phong trào hành động cách mạng ở địa phương. Tăng cường tiếp xúc, đối thoại, lắng nghe ý kiến góp ý và phản ánh của đội ngũ cán bộ, đảng viên hưu trí và người dân để kịp thời chỉ đạo, giải quyết khó khăn. 

Bí thư Tỉnh ủy Võ Thị Ánh Xuân lưu ý, cần tăng cường đấu tranh phòng, chống các loại tội phạm, tệ nạn xã hội, đảm bảo trật tự an toàn giao thông, giữ vững ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, nhất là vùng biên giới, vùng có đông đồng bào dân tộc thiểu số. Giải quyết một số vấn đề nổi lên về xã hội, văn hóa, quốc phòng - an ninh. Tăng cường đấu tranh phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội, ma túy, giải quyết điểm nóng, khiếu nại, khiếu kiện, bạo lực học đường, quản lý thông tin, nâng cao chất lượng hoạt động của hệ thống chính trị... Trong điều kiện biến đổi khí hậu ngày càng có những tác động rõ nét đến An Giang, Bí thư Tỉnh ủy đề nghị, thời gian tới An Giang cần có giải pháp phát triển ngành nông nghiệp một cách bền vững, ứng phó tốt với biến đổi khí hậu thích ứng với điều kiện thời tiết khắc nghiệt hiện nay, nhằm phục vụ sản xuất nông nghiệp, đảm bảo đời sống nhân dân.

Tập trung thực hiện nhiều nhiệm vụ trọng tâm

Tăng đối thoại, giảm bức xúc, tiếp xúc lắng nghe ý kiến nhân dân

HẠNH CHÂU