Tập trung triển khai hiệu quả các chính sách tín dụng phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội

18/05/2022 - 13:44

Sáng 18/5, Ngân hàng Chính sách xã hội tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc triển khai các chính sách tín dụng thực hiện Nghị quyết 11/NQ-CP của Chính phủ về Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội. Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái chủ trì hội nghị tại điểm cầu trung ương; Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Văn Phước chủ trì tại điểm cầu tỉnh An Giang.

A A

Quang cảnh hội nghị tại điểm cầu An Giang

Đến nay, Ngân hàng Chính sách xã hội đã thực hiện giải ngân các chương trình tín dụng theo Nghị quyết 11/NQ-CP 2.319 tỷ đồng. Trong đó, cho vay hỗ trợ tạo việc làm, duy trì và mở rộng việc làm 2.033 tỷ đồng; cho vay học sinh, sinh viên có hoàn cảnh gia đình khó khăn để mua máy tính, thiết bị phục vụ học tập trực tuyến 146 tỷ đồng, với 12.554 khách hàng; cho vay mua, thuê mua nhà ở xã hội, nhà ở cho công nhân, xây dựng mới hoặc cải tạo, sửa chữa nhà ở theo Nghị định 100/2015/NĐ-CP 140 tỷ đồng; cho vay cơ sở giáo dục mầm non, tiểu học ngoài công lập bị ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19 trên 320 triệu đồng. Riêng tại An Giang, tính đến ngày 16/5, Ngân hàng Chích sách xã hội chi nhánh tỉnh đã giải ngân 846 món vay theo Nghị quyết 11/NQ-CP, với số tiền trên 38 tỷ đồng.

Để thực hiện tốt các chính sách tín dụng trong Nghị quyết số 11/NQ-CP của Chính phủ, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái nhấn mạnh yêu cầu các bộ, ngành, địa phương, Ngân hàng Chính sách xã hội tập trung phối hợp thực hiện kế hoạch đã đề ra, đảm bảo các chương trình được triển khai kịp thời, công khai, minh bạch, đến đúng đối tượng thụ hưởng, đồng thời tổ chức triển khai thực hiện tốt chỉ tiêu kế hoạch dư nợ các chương trình cho vay theo Nghị quyết 11/NQ-CP của Chính phủ và chỉ tiêu kế hoạch tăng trưởng tín dụng được Thủ tướng Chính phủ giao năm 2022; kịp thời nắm bắt và tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình triển khai thực hiện.

Cùng với đó, các địa phương có trách nhiệm gắn việc thực hiện Nghị quyết 11/NQ-CP của Chính phủ với các nhiệm vụ trọng tâm về phát triển kinh tế - xã hội của từng lĩnh vực, cơ sở để đưa chính sách đi vào thực tiễn. Bên cạnh đó, tiếp tục tập trung tuyên truyền về chính sách tín dụng ưu đãi để nhân dân và các đối tượng được thụ hưởng chính sách hiểu rõ mục đích, ý nghĩa nhằm phục vụ tốt cho chương trình phục hồi, phát triển kinh tế - xã hội…

Tin, ảnh: TRUNG HIẾU