Tập trung xây dựng Đảng bộ Công an An Giang trong sạch, vững mạnh về mọi mặt

14/08/2020 - 05:37

 - Sáng nay (14-8), Đại hội đại biểu Đảng bộ Công an tỉnh An Giang lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020-2025 diễn ra long trọng. Đây là sự kiện chính trị quan trọng nhằm kiểm điểm, đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết Đảng bộ Công an tỉnh An Giang, nhiệm kỳ 2015-2020... Bên cạnh đó, đại hội diễn ra nhân kỷ niệm 75 năm ngày truyền thống Công an nhân dân (CAND) và để đánh dấu sự trưởng thành, chiến đấu của lực lượng Công an An Giang.

A A

Cùng với sự lớn mạnh và trưởng thành của CAND Việt Nam, Công an An Giang luôn phấn đấu, ra sức hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao khi đã tích cực tham mưu đề ra các chủ trương, chính sách, biện pháp trên mặt trận bảo vệ an ninh quốc gia, triển khai đồng bộ các mặt công tác nghiệp vụ quản lý các địa bàn, tăng cường tuần tra, kiểm soát biên giới; chủ động mở nhiều cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, đi đôi với phát động mạnh mẽ phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”, đấu tranh có hiệu quả với các loại tội phạm và tệ nạn xã hội. Đấu tranh làm giảm phạm pháp hình sự, hầu hết các vụ án rất nghiêm trọng, đặc biệt nghiêm trọng đều được điều tra khám phá; các băng, nhóm côn đồ hoạt động theo kiểu xã hội đen đều bị triệt xóa…

Dưới sự lãnh đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh, Đảng ủy Công an Trung ương, Đảng ủy Công an tỉnh đã quán triệt và triển khai thực hiện hiệu quả các chủ trương, nghị quyết của Đảng, pháp luật của nhà nước, hoàn thành tốt chức năng, nhiệm vụ được giao và các mục tiêu, nhiệm vụ mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Công an tỉnh lần thứ XI đã đề ra. Chủ động triển khai nhiều biện pháp nghiệp vụ nắm chắc tình hình, kịp thời tham mưu Tỉnh ủy, UBND tỉnh nhiều chủ trương, giải pháp về bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; không để bị động, bất ngờ; kịp thời phát hiện, đấu tranh có hiệu quả với âm mưu gây mất ổn định và các nhen nhóm hoạt động chống phá đất nước; không để hình thành, công khai hóa các tổ chức đối lập trên địa bàn; bảo vệ tuyệt đối an toàn các sự kiện chính trị quan trọng; góp phần phục vụ sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh nhà.

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thanh Bình tặng bằng khen của UBND tỉnh cho tập thể, cá nhân trong thực hiện Chỉ thị 05

Công tác phối hợp giữa lực lượng công an với các sở, ngành, địa phương ngày càng chặt chẽ, đi vào chiều sâu và hiệu quả. Phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” tiếp tục được đẩy mạnh, huy động được sự tham gia tích cực, hiệu quả của cả hệ thống chính trị, các tầng lớp nhân dân trong đấu tranh phòng, chống tội phạm và bảo đảm an ninh trật tự (ANTT), góp phần kiềm chế và kéo giảm 16% tỷ lệ phạm pháp hình sự (1.906/2.270 vụ) vượt chỉ tiêu nghị quyết đề ra; tỷ lệ điều tra, khám phá án bình quân mỗi năm giải quyết đạt 83,2%; triệt xóa 6.239 tụ điểm tệ nạn xã hội (tăng 6.239/2.888 điểm); tai nạn giao thông được kéo giảm trên cả 3 tiêu chí. Hoạt động đối ngoại và hợp tác quốc tế với Công an 2 tỉnh Kandal, Takeo (Vương quốc Campuchia) được tăng cường.

Công an tỉnh cùng địa phương và các ban, ngành khánh thành cầu nông thôn ở Chợ Mới

Công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng có nhiều chuyển biến tích cực, nhất là thực hiện đề án, sắp xếp tổ chức bộ máy tinh gọn hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Việc lãnh đạo thực hiện nghiêm túc Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đã tạo chuyển biến về nhận thức và hành động trong cán bộ, đảng viên, nâng cao vai trò, trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ, tự giác chấp hành tốt tổ chức kỷ luật, góp phần ngăn chặn tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống trong lực lượng CAND. Qua công tác và chiến đấu, đã xuất hiện nhiều gương cán bộ, chiến sĩ tiêu biểu, dũng cảm, tạo tình cảm tốt đẹp trong lòng quần chúng nhân dân.

Đại tá Đinh Văn Nơi, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công an tỉnh nhấn mạnh: Đảng bộ Công an tỉnh tập trung thực hiện một số nội dung trọng tâm: chủ động tham mưu Tỉnh ủy, UBND tỉnh tăng cường công tác đảm bảo an ninh quốc gia, ANTT, trật tự an toàn xã hội, an ninh chính trị nội bộ; bảo vệ an ninh tư tưởng - văn hóa; an ninh thông tin; đấu tranh phòng, chống các loại tội phạm, tệ nạn xã hội; các hoạt động khủng bố, bạo loạn, gây mất ANTT, không để xảy ra vụ việc phức tạp, đột xuất, bất ngờ…

Tập trung triển khai các biện pháp bảo vệ an toàn tuyệt đối Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh và Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII. Tiếp tục tổ chức thực hiện tốt các chủ trương, nghị quyết của Đảng, pháp luật của nhà nước về bảo vệ Tổ quốc, bảo đảm ANTT, nhất là Nghị quyết số 51-NQ/TW (khóa XII) về chiến lược bảo vệ an ninh quốc gia; Chỉ thị số 46-CT/TW của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo đảm ANTT trong tình hình mới.

Đồng thời, tăng cường mối quan hệ chặt chẽ giữa công an với quân sự, biên phòng, với cấp ủy Đảng và các sở, ngành, địa phương trong công tác đảm bảo ANTT, nhất là công tác đấu tranh phòng, chống các loại tội phạm hình sự, kinh tế, ma túy, buôn lậu, xuất, nhập cảnh, xuất nhập biên trái phép trên tuyến biên giới, đặc biệt công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19.

Đại tá Đinh Văn Nơi, Giám đốc Công an tỉnh trao quà cho các hộ nghèo

Tiếp tục đổi mới nội dung, hình thức, biện pháp trong xây dựng phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”, kết hợp thiết thực, hiệu quả với phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa và Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới; tổ chức và động viên các tầng lớp nhân dân tích cực tham gia bảo vệ ANTT cho chính bản thân, gia đình, địa phương mình. Tập trung xây dựng Đảng bộ Công an tỉnh trong sạch, vững mạnh về mọi mặt, có năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu cao, đủ sức hoàn thành xuất sắc chức năng, nhiệm vụ được giao trong mọi tình huống. Quan tâm kiện toàn đội ngũ lãnh đạo chỉ huy và tạo nguồn trong công tác cán bộ của Công an tỉnh, đảm bảo các tiêu chuẩn về phẩm chất đạo đức, trình độ, năng lực công tác theo quy định; ưu tiên tuyển chọn những cán bộ có năng lực, phẩm chất đạo đức tốt về đảm đương công việc ở cơ sở, đảm bảo phương châm “Bộ tinh, tỉnh mạnh, huyện toàn diện, xã bám cơ sở”.

Lực lượng công an An Giang tiếp tục thực hiện tốt Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ gắn với việc học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và phong trào “CAND học tập, thực hiện 6 điều Bác Hồ dạy” bằng những việc làm thiết thực, hiệu quả”.

Với quyết tâm cao, nhiệm kỳ 2020-2025, Đảng bộ, cán bộ, chiến sĩ Công an tỉnh An Giang luôn đoàn kết, thống nhất, lập thành tích xuất sắc trên các lĩnh vực công tác, hoàn thành tốt các mục tiêu, nhiệm vụ mà Đại hội Đảng bộ Công an tỉnh lần thứ XII đã đề ra.

Bài, ảnh: KHÁNH HƯNG