Tập trung xử lý rác thải sinh hoạt

11/06/2019 - 07:37

 - Ngoài 3 bãi chôn lấp tại 3 khu xử lý được thiết kế chôn lấp hợp vệ sinh, toàn tỉnh hiện còn 33 bãi rác ngưng hoạt động chờ đóng cửa hoặc lộ thiên, gây ô nhiễm môi trường cần đóng cửa xử lý triệt để. Tỉnh đang tập trung các giải pháp để khắc phục, xử lý và tiến tới đóng cửa các bãi rác gây ô nhiễm này.

A A

Các đợt ra quân thu gom rác của tuổi trẻ đã tác động đến ý thức bảo vệ môi trường của người dân và du khách

Theo Sở Tài nguyên và Môi trường (TN&MT), mỗi ngày toàn tỉnh phát sinh khoảng 1.128 tấn rác thải, trong đó khu vực đô thị khoảng 505 tấn (chiếm 44,8%), nông thôn 623 tấn (chiếm 55,2%). Hiện, đã mở rộng và thu gom 153/156 xã, phường, thị trấn (tính theo tuyến thu gom trên các trục lộ chính). Toàn tỉnh thu gom khoảng 718 tấn/ngày (đạt 64,3%), trong đó Công ty Cổ phần Môi trường đô thị An Giang thu gom 690 tấn/ngày; các tổ tự quản thu gom của xã và 1 mô hình ủ phân compost thu gom khoảng 28 tấn/ngày. Lượng rác còn lại khoảng 410 tấn/ngày chủ yếu ở vùng sâu, cù lao… được người dân tự xử lý tại hộ gia đình (chôn, đốt…) hoặc thải ra môi trường.

Lượng chất thải sinh hoạt được thu gom (khoảng 718 tấn/ngày) trên địa bàn tỉnh, xử lý bằng các hình thức: khoảng 480,06 tấn/ngày (tương đương 66,8%) được xử lý bằng phương pháp chôn lấp hợp vệ sinh tại 3 cụm xử lý tập trung của tỉnh; khoảng 234,94 tấn/ngày được chôn lấp không hợp vệ sinh tại các bãi rác tập trung của huyện và các bãi rác phân tán khác; khoảng 3 tấn/ngày được ủ phân compost tại xã Vĩnh Phú (Thoại Sơn). Đối với lượng chất thải rắn còn lại chưa được thu gom (khoảng 410 tấn/ngày), được người dân thu gom và tự xử lý bằng cách chôn lấp tại vườn, đốt thủ công hoặc bỏ trực tiếp ra sông, ao, hồ và khu đất trống gần nhà.

Theo Sở TN&MT, tỷ lệ thu gom rác thải hiện nay chưa cao (chỉ đạt 64,3%), trong đó có 3 xã chưa được thu gom là: Vĩnh Hậu (An Phú), An Nông (Tịnh Biên) và Vĩnh Phước (Tri Tôn). Nguyên nhân do xã Vĩnh Hậu thuộc vùng cù lao, chưa bố trí được phương tiện thu gom; xã Vĩnh Phước và An Nông dân cư phân bố thưa thớt và không cư trú thường xuyên tại địa phương… Một số xã khác có tỷ lệ thu gom thấp do đơn vị thu gom chỉ tập trung tại các trục giao thông chính như: Phú Lộc (TX. Tân Châu), Phú Hiệp (Phú Tân), Mỹ Phú Đông (Thoại Sơn), An Cư (Tịnh Biên)…

Cùng với đó, tỷ lệ rác thải sinh hoạt được xử lý đảm bảo quy chuẩn về môi trường hiện nay còn thấp (480,06/1.128 tấn, chiếm 43%). Hiện, 3 lò đốt rác của Công ty Cổ phần Môi trường đô thị An Giang chưa hoạt động chính thức và 3 nhà máy xử lý rác tập trung dự kiến đến năm 2020 mới đưa vào vận hành. Trong khi đó, kinh phí đóng cửa xử lý triệt để các bãi rác quá lớn, chủ yếu chờ nguồn hỗ trợ của Trung ương, do kinh phí của tỉnh còn hạn chế. Dự kiến, tổng kinh phí thực hiện đóng cửa, xử lý triệt để 30 bãi rác còn lại của tỉnh (450.000 tấn) là 225 tỷ đồng (không tính các bãi rác đang lập dự án).

Phó Giám đốc Sở TN&MT Võ Hùng Dũng cho biết, tỉnh tiếp tục hoàn chỉnh việc đầu tư các nhà máy xử lý rác, các cụm xử lý rác tập trung, song song với tăng cường thu gom và xử lý rác thải tại 3 cụm xử lý. Để giải quyết lượng rác tồn đọng ngoài môi trường khi 33 bãi rác lộ thiên, gây ô nhiễm môi trường đóng cửa, Sở TN&MT đề nghị Sở Xây dựng đẩy nhanh tiến độ lựa chọn nhà đầu tư đối với 3 nhà máy xử lý rác tại 3 cụm Long Xuyên, Châu Đốc và Phú Tân; cố gắng trong năm 2020 đưa 3 nhà máy xử lý rác thải tập trung đi vào hoạt động. Đồng thời, đề nghị Công ty Cổ phần Môi trường đô thị An Giang đẩy nhanh tiến độ hoàn thiện các hồ sơ thủ tục để đưa 2 lò đốt rác tại thị trấn Núi Sập (Thoại Sơn) và xã Vĩnh Gia (Tri Tôn) vào hoạt động; hoàn chỉnh các thủ tục về môi trường và đưa vào sử dụng hố chôn lấp rác thải hợp vệ sinh tại khu xử lý ở xã Bình Hòa (Châu Thành). Đồng thời, tỉnh tăng cường xã hội hóa việc quản lý chất thải rắn; nâng cao nhận thức cộng đồng trong lĩnh vực thu gom, xử lý rác thải, tiến tới việc phân loại rác tại nguồn, tăng cường tái chế, tái sử dụng, thu hồi năng lượng từ việc xử lý rác.

Toàn tỉnh hiện có 14 bãi rác ngưng tiếp nhận rác, chờ đóng cửa đang gây ô nhiễm môi trường, cần phải xử lý triệt để; 19 bãi rác đang hoạt động (gồm 3 bãi của huyện và 16 bãi của xã) là những bãi rác lộ thiên, không hợp vệ sinh, ô nhiễm môi trường, cần phải dừng tiếp nhận rác, đóng cửa xử lý triệt để. Ngoài ra, 3 hố chôn lấp hợp vệ sinh tại 3 khu xử lý rác thải tập trung đang hoạt động quá công suất cần có nhà máy xử lý rác tập trung để thay thế.

 

Bài, ảnh: HỮU HUYNH