Thành lập Chi hội “Thanh niên công nhân” tại Phú Tân

31/07/2019 - 17:00

 - Ngày 31-7, Hội Liên hiệp Thanh niên tỉnh tổ chức lễ trao quyết định thành lập Chi hội “Thanh niên công nhân”, tại cơ sở sản xuất đường phèn xã Phú Thạnh, huyện Phú Tân.

A A

Thành lập Chi hội “Thanh niên công nhân” tại Phú Tân

Chi hội có 12 hội viên, là thanh niên công nhân đang lao động tại cơ sở sản xuất đường phèn trên địa bàn xã.

Định kỳ hàng tháng, chi hội sinh hoạt 1 lần, với các nội dung: tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật; vận động thanh niên thực hiện tốt việc chấp hành các đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước.

Kịp thời cung cấp thông tin liên quan đến khởi nghiệp, lập nghiệp, ứng dụng tiến bộ khoa học công nghệ vào trong sản xuất, kinh doanh; hỗ trợ thành viên phát triển kinh tế cùng nhau tiến bộ và vận động thanh niên tham gia các hoạt động do Đoàn, Hội phát động tại địa phương.

MỸ HẠNH