Ngày Dân số thế giới 11/7:

Thế giới 8 tỷ người: Để hướng tới một tương lai bền vững

11/07/2022 - 18:53

 - Hưởng ứng Ngày Dân số thế giới 11/7 với chủ đề: "Thế giới 8 tỷ người: Để hướng tới một tương lai bền vững cho tất cả mọi người cần khai thác cơ hội và đảm bảo quyền, lựa chọn cho tất cả mọi người", Chi cục Dân số - Kế hoạch hóa gia đình tỉnh An Giang đã triển khai, tổ chức các hoạt động truyền thông thiết thực.

A A

Tuyên truyền chăm sóc sức khỏe sinh sản/kế hoạch hóa gia đình. Ảnh: H.C

Cụ thể, treo băng-rôn, khẩu hiệu tuyên truyền trên các trục lộ giao thông chính; tổ chức các hoạt động truyền thông trên các phương tiện thông tin đại chúng, như: Cơ quan báo, đài, các loại hình truyền thông internet, mạng xã hội (facebook, zalo, tiktok, youtube)… về các nội dung dân số và phát triển. Tập trung vào các vấn đề đang đặt ra đối với công tác dân số trên địa bàn tỉnh hiện nay, đó là: Tình trạng tăng sinh và sinh con thứ 3 trở lên, nâng cao chất lượng dân số, cải thiện sức khỏe bà mẹ và trẻ em, tận dụng cơ hội cơ cấu dân số vàng, ứng phó với thách thức già hóa dân số và chăm sóc sức khỏe người cao tuổi; tư vấn và khám sức khỏe trước hôn nhân...

Nội dung của Ngày Dân số thế giới, gồm: Tiếp tục tuyên truyền phổ biến chủ trương, luật pháp, chính sách của Đảng, nhà nước, những định hướng công tác dân số và phát triển trong thời gian tới, như : Nghị quyết 21-NQ/TW; Nghị quyết 137/NQ-CP; Chiến lược Dân số Việt Nam, các chương trình, đề án, kế hoạch đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt; Nghị quyết của cấp ủy Đảng, kế hoạch hành động của chính quyền các cấp.

Tuyên truyền về các chính sách, pháp luật về bảo vệ, chăm sóc và phát huy vai trò người cao tuổi; khuyến khích người cao tuổi tham gia các hoạt động kinh tế - xã hội. Tích cực, chủ động xây dựng môi trường thân thiện với người cao tuổi nhằm thích ứng với một xã hội già hóa dân số, đáp ứng tốt nhất nhu cầu chăm sóc sức khỏe, nâng cao chất lượng cuộc sống của người cao tuổi. Tuyên truyền, vận động, tạo phong trào cho người cao tuổi về việc thường xuyên luyện tập thể dục - thể thao, có lối sống lành mạnh, chế độ dinh dưỡng hợp lý, nâng cao kỹ năng tự chăm sóc và dự phòng rủi ro bệnh tật của người cao tuổi.

Tuyên truyền, vận động mọi thanh niên trước khi kết hôn nên đi tư vấn và khám sức khỏe trước hôn nhân, trước hết là các đối tượng có nguy cơ cao. Nâng cao nhận thức của người dân về tác hại, hệ lụy của việc tảo hôn, kết hôn cận huyết thống; thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật về cấm tảo hôn, kết hôn cận huyết thống, đặc biệt ở vùng sâu, vùng xa, vùng có đông đồng bào dân tộc thiểu số.

Tăng cường tuyên truyền và đảm bảo việc cung cấp các dịch vụ chăm sóc sức khỏe sinh sản/kế hoạch hóa gia đình cho phụ nữ, trẻ em gái trong điều kiện có thiên tai; tuyên truyền về tác hại của phá thai, tập trung tuyên truyền về giảm thiểu tình trạng mang thai ngoài ý muốn và phá thai ở tuổi vị thành niên, thanh niên.

Đẩy mạnh truyền thông, giáo dục nâng cao nhận thức, chuyển đổi hành vi về bình đẳng giới, không lựa chọn giới tính thai nhi, nêu cao vai trò, vị trí của phụ nữ trong gia đình và xã hội. Truyền thông tạo dư luận xã hội phê phán các hành vi lựa chọn giới tính thai nhi và ủng hộ người phát hiện các hành vi vi phạm pháp luật trong lĩnh vực này; tăng cường giáo dục về kỹ năng sống hiệu quả, giáo dục giới tính toàn diện, chú trọng bình đẳng giới để trẻ em gái được an toàn và phát triển đầy đủ cả về thể chất và trí tuệ là điều cần thiết cho sự phát triển.

Tuyên truyền về sự cần thiết cung ứng đầy đủ các phương tiện tránh thai, đảm bảo an ninh hàng hóa các phương tiện tránh thai; không để tình trạng nơi thừa, nơi thiếu, ảnh hưởng đến công tác kế hoạch hóa gia đình. Tiếp tục tuyên truyền về sự thuận tiện của việc mua và sử dụng các phương tiện tránh thai thông qua tiếp thị xã hội, xã hội hóa cung cấp phương tiện tránh thai, hàng hóa và dịch vụ kế hoạch hóa gia đình sức khỏe sinh sản.

Trong một thế giới lý tưởng, 8 tỷ người có nghĩa là 8 tỷ cơ hội cho một xã hội lành mạnh hơn được củng cố bởi các quyền và lựa chọn. Nhưng sân chơi không và chưa bao giờ bình đẳng. Vì giới tính, dân tộc, giai cấp, tôn giáo, khuynh hướng tình dục, khuyết tật và nguồn gốc, cùng với các yếu tố khác, vẫn còn quá nhiều người bị phân biệt đối xử, quấy rối và bạo lực. Sẽ chẳng có ý nghĩa gì nếu chúng ta không quan tâm đến những người bị bỏ lại phía sau.

Cần đầu tư cho nhân lực và vật lực vì một xã hội hòa nhập, hiệu quả đảm bảo quyền con người và quyền sinh sản. Chỉ khi đó, chúng ta mới có thể giải quyết những thách thức to lớn mà hành tinh của chúng ta phải đối mặt và xây dựng một thế giới - nơi sức khỏe, nhân phẩm và giáo dục là quyền và thực tế phải diễn ra, không phải là đặc quyền và những lời hứa suông. Trong một thế giới 8 tỷ người phải luôn có không gian cho các cơ hội.

Ngành dân số tỉnh An Giang nói riêng và cả nước nói chung đang hướng đến mục tiêu mới, phấn đấu đạt mức sinh thay thế và nâng cao chất lượng giống nòi thông qua các mô hình, đề án, nhờ đó tăng cơ hội tiếp cận các dịch vụ chăm sóc sức khỏe sinh sản chất lượng cao cho các đối tượng trong độ tuổi sinh sản,  nhấn mạnh đến các cách thức để bảo vệ những thành tựu không dễ gì đạt được, đảm bảo nội dung về quyền, sức khỏe sinh sản và sức khỏe tình dục, duy trì đà phát triển hướng tới việc đạt được các mục tiêu phát triển bền vững vào năm 2030.

VĂN KIM AN

(Chi cục trưởng Chi cục Dân số - Kế hoạch hóa gia đình)

 

ban-doc-quan-tam
phong-su-ky-su
an-ninh-trat-tu