Thêm 12 sản phẩm được xếp hạng OCOP cấp tỉnh

07/04/2021 - 15:47

 - Ngày 7-4, Hội đồng đánh giá, phân hạng sản phẩm OCOP tỉnh An Giang đã tổ chức cuộc họp đánh giá, phân hạng sản phẩm OCOP (Chương trình mỗi xã 1 sản phẩm) đợt 1 năm 2021.

A A

Chủ thể trình bày sản phẩm OCOP

Một số sản phẩm tham gia OCOP

Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn  An Giang Trương Kiến Thọ kết luận tại đợt đánh giá sản phẩm OCOP

Trong số 17 sản phẩm tham gia đánh giá, phân hạng, huyện Tịnh Biên tham gia 2 sản phẩm là nước khoáng thiên nhiên SM (Seven Mountain) của Công ty Cổ phần nước khoáng SM, cà na muối của Cơ sở Hòa Kiều.

 TX. Tân Châu có 1 sản phẩm tham gia là mắm chao cá mè vinh Ông Ba Lộc của hộ kinh doanh Ba Lộc. Huyện Thoại Sơn có 3 sản phẩm tham gia, đều của Cơ sở sản xuất kinh doanh Bảo Trang, gồm: trà Atiso đỏ, Atiso đỏ sấy dẻo, nước cốt Atiso đỏ.

Huyện An Phú tham gia 2 sản phẩm là xoài keo của Hợp tác xã nông nghiệp Long Bình và khô bò của hộ kinh doanh Phú Vinh. Huyện Châu Phú tham gia 8 sản phẩm, gồm: xoài sấy dẻo và vỏ bưởi sấy dẻo của hộ kinh doanh Như Bình; bưởi da xanh, xoài cát Hòa Lộc sấy dẻo của Công ty TNHH MTV Vườn Ba Ba; trái cây sấy, chuối sấy, mít sấy của Công ty TNHH SX-TM Gia Bảo. Huyện Phú Tân có 2 sản phẩm tham gia là nước cốt dâu tằm và siro Atiso đỏ, đều của hộ kinh doanh Ngọc Thái.

Qua đánh giá, Hội đồng đánh giá, phân hạng sản phẩm OCOP tỉnh An Giang thống nhất đánh giá các sản phẩm đạt yêu cầu, tiêu chuẩn sản phẩm OCOP cấp tỉnh đối với 12 sản phẩm là: nước khoáng thiên nhiên SM, cà na muối, mắm chao cá mè vinh Ông Ba Lộc, Atiso đỏ sấy dẻo, xoài keo, khô bò, bưởi da xanh, xoài cát Hòa Lộc sấy dẻo, chuối sấy, mít sấy, nước cốt dâu tằm và siro Atiso đỏ.

Có 5 sản phẩm được yêu cầu bổ sung hồ sơ để đánh giá lại là: trà Atiso đỏ, nước cốt Atiso đỏ (Cơ sở Bảo Trang); xoài sấy dẻo, vỏ bưởi sấy dẻo (hộ kinh doanh Như Bình); trái cây sấy (Công ty Gia Bảo).

Tin, ảnh: NGÔ CHUẨN