Thi nâng ngạch chuyên viên lên chuyên viên chính

24/02/2020 - 05:19

 - UBND tỉnh An Giang vừa ban hành kế hoạch tổ chức kỳ thi nâng ngạch từ chuyên viên lên chuyên viên chính theo chỉ tiêu năm 2019 của tỉnh. Đối tượng, tiêu chuẩn, điều kiện, chỉ tiêu thi nâng ngạch thực hiện theo Đề án số 682 ngày 30-10-2019 của UBND tỉnh và Công văn số 5494 ngày 11-11-2019 của Bộ Nội vụ.

A A

Việc thi nâng ngạch thực hiện theo 2 vòng thi: vòng 1, thi trắc nghiệm trên giấy; nội dung thi trắc nghiệm, gồm: phần I, kiến thức chung 60 câu hỏi về hệ thống chính trị, tổ chức bộ máy của Đảng, nhà nước, các tổ chức chính trị - xã hội; quản lý hành chính nhà nước; công chức, công vụ; chức trách, nhiệm vụ của công chức theo tiêu chuẩn của ngạch dự thi...

Phần II, thi ngoại ngữ 30 câu hỏi là 1 trong 5 thứ tiếng Anh, Nga, Pháp, Đức, Trung Quốc theo yêu cầu của ngạch dự thi.

Phần III, thi tin học 30 câu hỏi theo yêu cầu của ngạch dự thi. Vòng 2, thi môn chuyên môn, nghiệp vụ bằng hình thức thi viết.

Thời gian tổ chức thi vòng 1 trong tháng 3-2020 và vòng 2 trong tháng 4-2020.

P.V