Thị trấn An Châu tuyên dương điển hình tiên tiến giai đoạn 2015-2020

10/07/2020 - 17:54

 - Sáng 10-7, UBND thị trấn An Châu (Châu Thành, An Giang) tổ chức Hội nghị điển hình tiên tiến giai đoạn 2015 – 2020.

A A

Lãnh đạo UBND thị trấn An Châu tặng giấy khen các tập thể và cá nhân có thành tích tiêu biểu xuất sắc trong phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2015-2020

Giai đoạn 2015 – 2020, trên địa bàn thị trấn An Châu  xuất hiện nhiều mô hình hay, cách làm mới, hiệu quả và gương điển hình tiên tiến đóng góp vào phát triển kinh tế- xã hội địa phương, tiêu biểu như: phong trào thi đua “sản xuất - kinh doanh giỏi”, phát triển kinh tế hộ gia đình, giảm nghèo, “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa, thi đua “Dạy tốt - học tốt”, “Khuyến học- khuyến tài”, xây dựng xã hội học tập, bảo đảm an sinh xã hội,  cải cách hành chính…

Dịp này, UBND thị trấn An Châu biểu dương và tặng giấy khen 4 tập thể và 9 cá nhân có thành tích tiêu biểu xuất sắc trong phong trào thi đua yêu nước trên địa bàn giai đoạn 2015-2020.

TRUNG HIẾU