Thị trấn An Châu xây dựng đô thị “Xanh - sạch - sáng”

05/05/2021 - 06:17

 - Xác định xây dựng văn minh đô thị là nhiệm vụ quan trọng trong quá trình hướng đến mục tiêu sớm trở thành đô thị loại IV, thời gian qua, thị trấn An Châu (Châu Thành, An Giang) nỗ lực triển khai thực hiện đồng bộ các giải pháp duy trì và nâng chất các tiêu chí xây dựng đô thị văn minh...

A A

Diện mạo đô thị thị trấn An Châu khởi sắc

Những năm qua, thị trấn An Châu luôn chú trọng công tác quản lý quy hoạch đô thị; huy động các nguồn lực đầu tư kết cấu hạ tầng đô thị. Đặc biệt, quan tâm đẩy mạnh tuyên truyền thực hiện quy chế quản lý đô thị và nếp sống văn minh đô thị, gắn với thực hiện tốt cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”. Qua đó, đã tạo chuyển biến tích cực giải quyết những vấn đề bức xúc về đô thị, xây dựng đô thị “Xanh - sạch - sáng”.

Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND thị trấn An Châu Hồ Hữu Tài cho biết: “Nhờ sự đồng lòng của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân trong thực hiện phong trào xây dựng văn minh đô thị mà diện mạo thị trấn ngày càng đổi thay, cơ sở hạ tầng và cảnh quan được tôn tạo, khang trang hơn so với trước đây. Đặc biệt, đời sống vật chất, tinh thần của người dân từng bước được nâng cao”.

Thị trấn An Châu được huyện đầu tư nâng cấp công viên trung tâm và cây xanh dải phân cách Quốc lộ 91, hoàn thiện cải tạo vỉa hè, cây xanh các tuyến đường nội thị trung tâm thương mại và khu dân cư Hòa Long I… với tổng kinh phí 18 tỷ đồng.

Công tác quản lý trật tự xây dựng và lập lại trật tự đô thị trên địa bàn được quan tâm. Các ngành, đoàn thể thị trấn tích cực tuyên truyền vận động và giải tỏa, phát hoang ở các tuyến đường thông thoáng, tạo mỹ quan đô thị. Đồng thời, các dự án và nhiều công trình trọng điểm của huyện được đầu tư trên địa bàn nhằm từng bước xây dựng thị trấn An Châu đạt tiêu chuẩn đô thị loại IV.

Với phương châm “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra”, thị trấn An Châu làm tốt công tác an sinh xã hội, chăm lo người nghèo. Hàng năm, thị trấn đều huy động các nguồn lực xã hội để xây dựng, nâng cấp, cải tạo các công trình công cộng, như: cầu, đường, trường học, công trình thủy lợi…

Đến nay, toàn thị trấn có trên 95% các công trình công cộng được nâng cấp, quản lý sử dụng hiệu quả. Đường giao thông nông thôn được láng nhựa 15,3/16,6km; cầu nông thôn thường xuyên được sửa chữa, đảm bảo an toàn cho người dân đi lại, vận chuyển hàng hóa, mua bán; 6/6 trường học từ cấp học mầm non đến THCS hàng năm được sửa chữa, nâng cấp khang trang, đảm bảo công tác dạy và học.

UBND thị trấn An Châu thường xuyên phối hợp các ngành, đoàn thể và địa phương tăng cường công tác quản lý trật tự kỷ cương đô thị, tập trung chấn chỉnh các hoạt động xây dựng nhà ở; ra quân tháo dỡ các công trình, vật dụng vi phạm hành lang an toàn giao thông, lấn chiếm lòng đường, vỉa hè, lòng sông, kênh, rạch; họp chợ không đúng quy định… Bên cạnh đó, quan tâm phát triển kết cấu hạ tầng và kiến trúc cảnh quan, như: công trình công cộng, giao thông, điện chiếu sáng, hệ thống cấp, thoát nước, hệ thống viễn thông, thu gom xử lý rác thải, cây xanh đô thị… hướng đến đô thị “Xanh - sạch - sáng”.

Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” gắn với xây dựng nếp sống văn minh đô thị được các cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương quan tâm thực hiện. Qua đó, xuất hiện nhiều cách làm hay, sáng tạo, hiệu quả được địa phương duy trình và nhân rộng, như: “Khu dân cư kiểu mẫu”, “Khu dân cư không rác, tuyến phố văn minh”, tuyến đường hoa, công trình giao thông, bảo đảm cảnh quan đô thị “Xanh, sạch, đẹp”...

Thị trấn An Châu có 5.630 hộ đạt chuẩn hộ gia đình văn hóa, đạt 94,63%/tổng số hộ. Trong đó có 1.689 hộ đạt gia đình văn hóa tiêu biểu, chiếm 30%/tổng số hộ gia đình văn hóa. Bên cạnh đó, có 10/10 cơ quan đạt chuẩn văn hóa; 1 chợ đạt chuẩn chợ trật tự vệ sinh. Ngoài ra, còn tạo điều kiện thuận lợi để duy trì hoạt động văn hóa dân gian. Việc thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội trên địa bàn có nhiều chuyển biến tích cực. 

Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND thị trấn An Châu Hồ Hữu Tài nhấn mạnh, kế thừa và phát huy những kết quả đã đạt được, thị trấn An Châu đang đổi mới và nâng cao chất lượng, hiệu quả trong thực hiện, để xứng đáng là trung tâm chính trị, hành chính, kinh tế, văn hóa, xã hội của huyện Châu Thành.

Trong đó, tập trung đẩy mạnh tuyên truyền các nội dung về xây dựng nếp sống văn minh đô thị; thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở, nâng cao mức hưởng thụ văn hóa cho nhân dân. Đồng thời, phát huy mọi nguồn lực, huy động sức dân tham gia thực hiện các hoạt động an sinh xã hội, chăm lo người nghèo, đền ơn đáp nghĩa. Bên cạnh đó, đẩy mạnh các hoạt động văn hóa - văn nghệ, nâng cao chất lượng các danh hiệu văn hóa, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng địa phương ngày càng văn minh, xanh - sạch - đẹp…

Bài, ảnh: TRUNG HIẾU