Thiệt hại do mưa, giông, lốc xoáy, sạt lở

25/06/2019 - 07:54

 - Từ đầu năm 2019 đến nay, do ảnh hưởng mưa, giông, lốc xoáy, sạt lở đã gây thiệt hại 199 căn nhà, làm 1 người bị thương. Trong đó có 17 căn sập hoàn toàn ở các huyện: Tri Tôn, An Phú và TP. Long Xuyên; 182 căn bị tốc mái, xiêu vẹo ở các huyện: Tri Tôn, Châu Thành, An Phú, TX.Tân Châu, TP. Long Xuyên.

A A

Ước tổng thiệt hại trên 2 tỷ đồng. Ngoài ra, mưa giông đã làm 37,40ha lúa hè thu ở huyện An Phú bị ngập, đổ ngã và 0,3ha cây ăn trái đổ ngã.

Tình trạng sạt lở, sụp, lún đất bờ sông, kênh, rạch khá phức tạp, đã xảy ra 7 điểm sụp, lún, sạt lở đất bờ sông, kênh, rạch (TP. Long Xuyên 3 điểm, TX. Tân Châu 3 điểm, huyện An Phú 1 điểm), với chiều dài sạt lở 177m, ảnh hưởng 9 căn nhà và một đoạn đường giao thông bị cắt đứt. Ước thiệt hại về đất hơn 2,5 tỷ đồng.

HẠNH CHÂU