Thoại Sơn điều động cán bộ thuộc diện Ban Thường vụ Huyện ủy quản lý

07/12/2021 - 13:31

 - Chiều 6-12, Ban Thường vụ Huyện ủy Thoại Sơn (tỉnh An Giang) tổ chức lễ trao quyết định điều động, luân chuyển 13 cán bộ thuộc Ban Thường vụ Huyện ủy quản lý.

A A

Bí thư Huyện ủy Thoại Sơn Nguyễn Thị Minh Kiều trao quyết định cho các cán bộ lãnh đạo.

Cụ thể, điều động Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Thoại Sơn Ngô Văn Quí nhận nhiệm vụ tại Đảng bộ xã Định Mỹ, chỉ định tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ Đảng ủy, giữ chức Bí thư Đảng ủy xã Định Mỹ, nhiệm kỳ 2020-2025 và giới thiệu HĐND xã bầu giữ chức Chủ tịch UBND xã Định Mỹ,  nhiệm kỳ 2021-2026;

 Điều động Bí thư Đảng ủy kiêm Chủ tịch UBND xã Định Mỹ Trần Trọng Danh đến nhận nhiệm vụ tại Đảng bộ thị trấn Óc Eo, chỉ định tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ Đảng ủy, giữ chức Bí thư Đảng ủy thị trấn Óc Eo, nhiệm kỳ 2020-2025.

Điều động Bí thư Đảng ủy thị trấn Óc Eo Nguyễn Anh Dũng nhận nhiệm vụ tại Ban Tổ chức Huyện ủy, bổ nhiệm giữ chức Phó Trưởng ban Tổ chức Huyện ủy.

Điều động chuyên viên Ban Tổ chức Huyện ủy Trương Huy Hoàng nhận nhiệm vụ tại Đảng bộ thị trấn Phú Hòa, chỉ định tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ Đảng ủy thị trấn Phú Hòa, nhiệm kỳ 2020-2025, giới thiệu để HĐND thị trấn Phú Hòa bầu giữ chức Phó Chủ tịch UBND thị trấn Phú Hòa, nhiệm kỳ 2021-2026.

Điều động Phó Chủ tịch UBND thị trấn Phú Hòa Vương Thị Hằng nhận nhiệm vụ tại Đảng bộ xã Vĩnh Trạch, chỉ định tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ Đảng ủy, giữ chức Phó Bí thư Đảng ủy xã Vĩnh Trạch, nhiệm kỳ 2020-2025.

Điều động Phó Trưởng phòng Kinh tế - Hạ tầng huyện Lê Minh Thắng nhận nhiệm vụ tại Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện để UBND huyện bổ nhiệm giữ chức Phó Trưởng phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện.

Điều động Phó Trưởng phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Lâm Hoàng Dữ đến nhận nhiệm vụ tại Đảng bộ xã An Bình, chỉ định tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ Đảng ủy,  giữ chức Phó Bí thư Đảng ủy xã An Bình,  nhiệm kỳ 2020-2025.

Điều động Phó Chánh Văn phòng Huyện ủy Đặng Văn Dũng nhận nhiệm vụ tại Đảng bộ xã Vọng Thê, chỉ định tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ Đảng ủy, giữ chức Phó Bí thư Đảng ủy xã Vọng Thê,  nhiệm kỳ 2020-2025.

Điều động Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Vọng Thê Nguyễn Văn Danh đến nhận nhiệm vụ tại Ban Dân vận Huyện ủy, bổ nhiệm giữ chức Phó Trưởng ban Dân vận Huyện ủy, thời gian bổ nhiệm là 5 năm.

Điều động Phó Trưởng ban Dân vận Huyện ủy Lê Phúc Hiển nhận nhiệm vụ tại Phòng Nội vụ để UBND huyện bổ nhiệm giữ chức Phó Trưởng phòng Nội vụ.

Điều động Phó Trưởng phòng Nội vụ huyện Nguyễn Văn Thanh Bình đến nhận nhiệm vụ tại Văn phòng HĐND-UBND huyện để UBND huyện bổ nhiệm giữ chức Chánh Văn phòng HĐND-UBND huyện. 

Điều động Chánh Văn phòng HĐND-UBND huyện Phạm Quyết Chiến nhận nhiệm vụ tại Văn Phòng Huyện ủy, bổ nhiệm giữ chức Chánh Văn phòng Huyện ủy.

Điều động Chánh Văn phòng Huyện ủy Dương Minh Hùng nhận nhiệm vụ tại Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện để UBND huyện bổ nhiệm giữ chức Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo huyện.

Tin, ảnh: TRÚC PHA

 

ban-doc-quan-tam
phong-su-ky-su
an-ninh-trat-tu