Thống nhất công nhận 5 sản phẩm OCOP

19/04/2024 - 14:25

 - Sáng 19/4, Hội đồng đánh giá, phân hạng sản phẩm Chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP) tỉnh An Giang tổ chức họp đánh giá, phân hạng sản phẩm OCOP cấp tỉnh đối với 5 sản phẩm đề xuất tham gia đánh giá, phân hạng OCOP năm 2023 và có ý kiến đối với hồ sơ 2 sản phẩm tham gia đánh giá, phân hạng lại sản phẩm OCOP 5 sao - cấp quốc gia (công nhận năm 2020).

Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn An Giang Trần Thanh Hiệp (Phó Chủ tịch Hội đồng OCOP tỉnh) trao đổi tại cuộc họp

Các chủ thể kinh tế trình bày về sản phẩm

Thành viên Hội đồng OCOP tỉnh An Giang góp ý về sản phẩm

Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn An Giang Trần Thanh Hiệp (Phó Chủ tịch Hội đồng OCOP tỉnh An Giang) chủ trì cuộc họp.

Theo đó, Hội đồng OCOP tỉnh An Giang đã góp ý, cơ bản thống nhất công nhận sản phẩm OCOP cấp tỉnh đối với sản phẩm bánh hạnh nhân của Công ty TNHH Sản xuất - Thương mại Tiến Anh (ấp Thị 2, thị trấn Chợ Mới, huyện Chợ Mới); 3 sản phẩm đường thốt nốt dạng sệt Palmania, đường thốt nốt dạng hạt Palmania, đường thốt nốt dạng bột Palmania của Công ty Cổ phần Palmania (đường Võ Thị Sáu, thị trấn Tri Tôn, huyện Tri Tôn); sản phẩm thốt nốt đóng lon của Công ty Cổ phần Rau củ quả thực phẩm An Giang (đường Nguyễn Huệ, phường Mỹ Long, TP. Long Xuyên).

Trong đó, đối với 3 sản phẩm đường thốt nốt dạng sệt Palmania, đường thốt nốt dạng hạt Palmania, đường thốt nốt dạng bột Palmania, đạt điểm trung bình 92,8 điểm, đủ tiêu chuẩn đạt 5 sao - cấp quốc gia, Hội đồng OCOP sẽ báo cáo UBND tỉnh để gửi hồ sơ cho Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, đề nghị đánh giá công nhận sản phẩm OCOP 5 sao - cấp Quốc gia, nhằm nâng giá trị sản phẩm thốt nốt truyền thống của đồng bào dân tộc thiểu số Khmer vùng Bảy Núi An Giang.

Đối với sản phẩm bánh hạnh nhân, đạt 78,3 điểm; sản phẩm thốt nốt đóng lon đạt 77,8 điểm, đủ điều kiện đạt sản phẩm OCOP 4 sao, Hội đồng OCOP tỉnh An Giang sẽ hoàn chỉnh hồ sơ, thủ tục theo quy định để trình UBND tỉnh công nhận.

Hội đồng OCOP tỉnh An Giang đã rà soát, đánh giá đề xuất công nhận lại sản phẩm OCOP 5 sao - cấp quốc gia đối với 2 sản phẩm gạo thơm đặc sản Thiên Vương và gạo ngon Tiến Vua Tiên Nữ (đã được công nhận năm 2020) của Công ty TNHH MTV Lương thực Thoại Sơn - Công ty Cổ phần Tập đoàn Lộc Trời (ấp Sơn Lập, xã Vọng Đông, huyện Thoại Sơn).

Đồng thời đề nghị huyện Thoại Sơn và Công ty TNHH MTV Lương thực Thoại Sơn tiếp tục rà soát, điều chỉnh, bổ sung hồ sơ theo quy định và theo góp ý của hội đồng. Sau khi hoàn chỉnh, huyện Thoại Sơn sẽ báo cáo Hội đồng OCOP tỉnh An Giang xem xét, đánh giá theo quy định.

NGÔ CHUẨN