Thu gom, xử lý bao gói thuốc bảo vệ thực vật sau sử dụng

02/07/2019 - 07:40

 - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Anh Thư vừa ký Quyết định số 1535/QĐ-UBND ban hành kế hoạch thu gom, vận chuyển và xử lý bao gói thuốc bảo vệ thực vật (BVTV) sau sử dụng trên địa bàn tỉnh, giai đoạn 2019-2020. Mục tiêu nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của người dân trong việc sử dụng và tác hại của việc thải bỏ bao gói thuốc BVTV sau sử dụng trên đồng ruộng, những tác động tiêu cực ảnh hưởng đến môi trường và sức khỏe cộng đồng.

A A

Để triển khai thực hiện Thông tư liên tịch số 05 ngày 16-5-2016 của Bộ Nông nghiệp - Phát triển nông thôn và Bộ Tài nguyên và Môi trường (TN&MT) về việc hướng dẫn thu gom, vận chuyển và xử lý bao gói thuốc BVTV sau sử dụng, UBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 383/KH-UBND ngày 28-6-2018 về việc nhân rộng mô hình thu gom, vận chuyển và xử lý bao gói thuốc BVTV sau sử dụng trên địa bàn tỉnh An Giang năm 2018. Theo đó, mô hình thu gom thực hiện trên địa bàn các xã: Tà Đảnh, Vĩnh Gia (Tri Tôn); Vĩnh Chánh, Tây Phú (Thoại Sơn); Mỹ Hiệp, Tấn Mỹ (Chợ Mới); Mỹ Hòa Hưng, Mỹ Khánh (TP. Long Xuyên); Vĩnh Tế, Vĩnh Châu (TP. Châu Đốc).

Thu gom, xử lý vỏ thuốc bảo vệ thực vật ở huyện Thoại Sơn

Qua triển khai thực hiện mô hình đã bố trí được 459 thùng chuyên dụng, tổng lượng bao gói thuốc BVTV sau sử dụng được thu gom hơn 12.000kg. Hội Nông dân tỉnh phối hợp Sở TN&MT tổ chức 20 cuộc tập huấn cho trên 450 nông dân và cán bộ chi hội, hội viên nông dân tại các huyện, thành phố; Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tổ chức 103 lớp tập huấn với 4.130 nông dân tham dự, cấp phát 4.900 tờ bướm tuyên truyền. UBND của 10 xã tham gia mô hình tổ chức trên 30 cuộc tuyên truyền thông qua các cuộc họp lệ, sinh hoạt tổ, khóm, ấp, họp dân và trên 200 cuộc trên loa phát thanh của xã.

Phát huy kết quả đã đạt được, đồng thời góp phần giúp các xã đạt chuẩn nông thôn mới và hạn chế ô nhiễm do bao gói thuốc BVTV sau sử dụng trong hoạt động sản xuất nông nghiệp trên địa bàn tỉnh, UBND tỉnh ban hành kế hoạch thu gom, vận chuyển và xử lý bao gói thuốc BVTV sau sử dụng trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2019-2020, tổng kinh phí thực hiện trên 3,9 tỷ đồng. Theo đó, triển khai thu gom, vận chuyển và xử lý tại các vùng chuyên canh rau an toàn theo tiêu chuẩn VietGAP, GlobalGAP; vùng chuyên canh xoài, cây ăn trái theo tiêu chuẩn VietGAP, GlobalGAP; vùng sản xuất lúa theo tiêu chuẩn SRP và GAP. Tổng diện tích đất của 15 vùng chuyên canh là 4.355,5ha. Tổng khối lượng bao gói thuốc BVTV sau sử dụng phát sinh 4.375,24kg/năm (khối lượng bao gói thuốc BVTV sau sử dụng phát sinh được tính trung bình đối với cây hàng năm là 0,9kg/ha/năm và cây lâu năm là 3,2kg/ha/năm). Đồng thời, tiếp tục duy trì thực hiện thu gom, vận chuyển và xử lý tại 10 xã đã triển khai theo Kế hoạch số 383/KH-UBND ngày 28-6-2018 của UBND tỉnh. Tổng diện tích đất trồng cây hàng năm và lâu năm của 10 xã (trong đó có 5 xã nông thôn mới nâng cao giai đoạn 2019-2020) là: 23.433,88ha. Tổng khối lượng bao gói thuốc BVTV sau sử dụng phát sinh: 26.860,7kg/năm. 

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Anh Thư yêu cầu, lãnh đạo UBND các cấp, cơ quan, đơn vị liên quan và cộng đồng phải xác định rõ tầm quan trọng, mức độ ảnh hưởng của việc quản lý không tốt bao gói thuốc BVTV sau sử dụng. Từ đó, quan tâm triển khai các hoạt động cụ thể, phù hợp với tình hình thực tế địa phương. Huy động các nguồn lực, các sở, ngành, địa phương và các tổ chức xã hội, cá nhân, hộ gia đình thực hiện công tác quản lý, sử dụng, thu gom, vận chuyển và xử lý bao gói thuốc BVTV sau sử dụng đảm bảo kịp thời, có hiệu quả.

Bài, ảnh: HỮU HUYNH