Thực hiện mô hình “Cùng nông dân giỏi tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện”

02/12/2019 - 07:31

 - Bảo hiểm xã hội (BHXH) phối hợp Hội Nông dân tỉnh vừa xây dựng kế hoạch phối hợp thực hiện mô hình “Cùng nông dân giỏi tham gia BHXH tự nguyện” trên địa bàn huyện Phú Tân và Thoại Sơn.

A A

Bảo hiểm xã hội phối hợp Hội Nông dân tỉnh An Giang tuyên truyền chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế

Mục tiêu nhằm phát triển đối tượng tham gia BHXH tự nguyện, hoàn thành chỉ tiêu BHXH Việt Nam, Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh giao. Thông qua trao đổi trực tiếp với nông dân giỏi nắm bắt tình hình dư luận xã hội, giải đáp những thắc mắc trong thực hiện các chủ trương, chính sách liên quan đến chính sách BHXH tự nguyện; phân phối tờ gấp tuyên truyền đến tận nhà cho đối tượng nông dân giỏi. Đồng thời, nâng cao nhận thức, hiểu biết của nông dân giỏi về các chủ trương, chính sách về BHXH tự nguyện để họ tích cực tham gia và vận động người thân, cộng đồng cùng tham gia BHXH tự nguyện. Từ đó tuyên truyền sâu rộng, nhân rộng mô hình vận động trực tiếp nông dân giỏi tham gia BHXH tự nguyện tại các huyện, thị xã, thành phố.

Theo đó, BHXH và Hội Nông dân tỉnh tổ chức phân phối tờ gấp tuyên truyền về BHXH tự nguyện và trao đổi trực tiếp với khoảng 2.000 nông dân giỏi trên địa bàn huyện Phú Tân và Thoại Sơn chưa tham gia BHXH tự nguyện. Qua đó sẽ tuyên truyền về mục đích, ý nghĩa, lợi ích, tính ưu việt, tính cộng đồng của chính sách BHXH tự nguyện; đối tượng tham gia; thủ tục và phương thức tham gia. Đồng thời, chọn đối tượng nông dân giỏi tiềm năng vận động tham gia BHXH tự nguyện (200 đại biểu/huyện). Đến từng hộ gia đình trao đổi trực tiếp với nông dân giỏi, phân phát tờ gấp tuyên truyền “Những điều cần biết về BHXH tự nguyện” và vận động nông dân giỏi tham gia BHXH tự nguyện. Sau khi thí điểm tại huyện Phú Tân và Thoại Sơn sẽ nhân rộng mô hình “Cùng nông dân giỏi tham gia BHXH tự nguyện” trên địa bàn các huyện, thị xã, thành phố.

BHXH huyện Phú Tân và Thoại Sơn phối hợp Hội Nông dân, Bưu điện huyện thực hiện thí điểm mô hình “Cùng nông dân giỏi tham gia BHXH tự nguyện” đến từng hộ nông dân giỏi tuyên truyền trao đổi thông tin, phân phát tờ gấp và vận động nông dân giỏi tham gia BHXH tự nguyện. Hội Nông dân huyện Phú Tân và Thoại Sơn chọn nông dân giỏi tiềm năng, phối hợp BHXH, Bưu điện huyện trực tiếp tuyên truyền vận động tham gia BHXH tự nguyện, phấn đấu đưa 30-50% lực lượng nông dân giỏi trên địa bàn huyện tham gia BHXH tự nguyện. Toàn tỉnh hiện có 83.370 nông dân giỏi 3 cấp. Đây là một trong những hoạt động giữa BHXH và Hội Nông dân tỉnh An Giang trong việc tuyên truyền vận động cán bộ, hội viên, nông dân tham gia BHXH, bảo hiểm y tế (BHYT) giai đoạn 2014-2020.

Phó Giám đốc BHXH tỉnh Diệp Thành Bu cho biết, thời gian qua đã phối hợp tổ chức đối thoại trực tiếp vận động cán bộ, hội viên và nông dân tham gia BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình mang lại hiệu quả cao. Đồng thời, thực hiện tốt công tác tuyên truyền về chính sách BHXH, BHYT giúp cán bộ, hội viên, nông dân hiểu được những lợi ích thiết thực của việc tham gia BHXH tự nguyện và BHYT hộ gia đình, góp phần chung tay phát triển BHXH cho mọi người lao động và BHYT toàn dân.

Theo BHXH tỉnh, BHXH tự nguyện là hình thức bảo hiểm mới với nhiều ưu việt, giúp những đối tượng lao động tự do, người dân khu vực nông thôn... khi tham gia sẽ giảm bớt khó khăn, rủi ro khi về già, bảo đảm thu nhập, ổn định cuộc sống cho mỗi người khi hết tuổi lao động.

Người tham gia BHXH tự nguyện được hưởng lương hưu hàng tháng khi về già (chế độ hưu trí bao gồm: hưởng lương hưu hàng tháng và trợ cấp 1 lần đối với người có thời gian đóng BHXH cao hơn số năm tương ứng với tỷ lệ hưởng lương hưu 75%); được cấp thẻ BHYT để khám, chữa bệnh trong suốt thời gian hưởng lương hưu; được nhà nước hỗ trợ một phần kinh phí khi tham gia; được lựa chọn mức đóng và phương thức đóng phù hợp với điều kiện kinh tế của bản thân. Mức đóng BHXH tự nguyện 2019 bằng 22% mức thu nhập do mình lựa chọn. Mức thu nhập tháng làm căn cứ đóng thấp nhất bằng mức chuẩn hộ nghèo của khu vực nông thôn (700.000 đồng) và cao nhất bằng 20 lần mức lương cơ sở (27,8 triệu đồng). Do đó, mức đóng BHXH tự nguyện thấp nhất là 154.000 đồng/tháng và mức đóng cao nhất là 6.116.000 đồng/tháng. Người tham gia BHXH tự nguyện được chọn một trong các phương thức đóng: hàng tháng; 3 tháng/lần; 6 tháng/lần; 12 tháng/lần; đóng 1 lần cho nhiều năm về sau nhưng không quá 5 năm/lần; đóng 1 lần cho những năm còn thiếu đối với người tham gia BHXH đã đủ điều kiện về tuổi để hưởng lương hưu theo quy định, nhưng thời gian đóng BHXH còn thiếu không quá 10 năm (120 tháng) thì được đóng cho đủ 20 năm để hưởng lương hưu. Ngoài ra, thân nhân của người tham gia BHXH tự nguyện được hưởng trợ cấp mai táng bằng 10 tháng lương cơ sở và chế độ tuất khi người tham gia qua đời.

BHXH tự nguyện là chế độ bảo hiểm của Đảng và nhà nước, vì quyền lợi của người lao động và nhân dân, được nhà nước bảo hộ, do cơ quan BHXH thực hiện.

HẠNH CHÂU