Thường trực HĐND huyện Tri Tôn giám sát chuyên đề xây dựng trường chuẩn quốc gia

01/06/2023 - 15:51

 - Ngày 1/6, Thường trực HĐND huyện Tri Tôn (tỉnh An Giang) và các ban HĐND huyện tổ chức giám sát chuyên đề về xây dựng trường học đạt chuẩn quốc gia tại Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện.

Đến nay, toàn huyện Tri Tôn có 24/57 trường học đạt chuẩn quốc gia mức độ 1, chiếm tỷ lệ trên 42%. Trong đó, bậc mầm non 6 trường, tiểu học 9 trường, THCS 7 trường và THPT 2 trường; chưa có trường học đạt mức độ 2. Năm 2023, huyện phấn đấu có thêm 3 trường được công nhận đạt chuẩn quốc gia, gồm: Trường Tiểu học “B” Châu Lăng, Trường Tiểu học Lê Trì và Trường Tiểu học “A” Lương Phi, đồng thời nâng chất để công nhận lại Trường Tiểu học “B” thị trấn Tri Tôn.

Khó khăn hiện nay là cơ sở vật chất, phòng học, phòng bộ môn và thiết bị dạy học của các trường đầu tư còn chậm, chưa kịp thời để phục vụ cho hoạt động dạy học. Giáo viên tiểu học và mầm non còn thiếu so với định mức (cấp tiểu học thiếu 47 giáo viên, mầm non thiếu 90 giáo viên). Một số thư viện trường chưa đạt diện tích và thiếu thiết bị; còn 5 trường tiểu học chưa được trang bị máy vi tính để giảng dạy môn tin học.

Qua khảo sát thực tế tại 2 điểm trường và làm việc với bộ phận chuyên môn, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Tri Tôn Nguyễn Thị Phương Lan đề nghị, Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện rà soát, tham mưu UBND huyện phát triển mạng lưới trường lớp đảm bảo nhu cầu học tập hiện nay, quan tâm bổ sung trang thiết bị, cơ sở vật chất, ưu tiên cho các trường ở địa phương chuẩn bị công nhận nông thôn mới. Đồng thời, phối hợp Phòng Tài nguyên và Môi trường, Ban Quản lý Dự án đầu tư và xây dựng khu vực huyện, Phòng Kinh tế - Hạ tầng, các địa phương đẩy nhanh tiến độ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, đôn đốc thi công các công trình trường lớp đúng tiến độ.

Cùng với đó, kịp thời chuẩn hóa cán bộ quản lý, giáo viên đáp ứng yêu cầu, tổ chức thi tuyển viên chức bổ sung cho các trường đang thiếu; tham mưu UBND huyện sơ, tổng kết hàng năm để kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc.

NGÔ CHUẨN