Thủy sản vẫn còn nhiều điểm sáng

27/04/2021 - 06:26

 - Ban Thường vụ Hiệp hội Thủy sản tỉnh An Giang vừa tổ chức cuộc họp (mở rộng) để đánh giá tình hình hoạt động quý I, đề ra phương hướng hoạt động quý II; thông qua kế hoạch phối hợp hoạt động giữa Hiệp hội Thủy sản với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

A A

Hiện nay, do ảnh hưởng của đại dịch COVID –19, xuất khẩu cá tra vẫn còn gặp nhiều khó khăn, hiện có trên 20% người nuôi treo ao hoặc chuyển sang nuôi các đối tượng thủy sản khác. Bên cạnh khó khăn của con cá tra, ngành thủy sản tỉnh vẫn có những điểm sáng, cụ thể các đối tượng thủy sản khác như: lươn, cá thác lác cườm… đầu ra rất tốt, người nuôi đạt lãi cao.

Thời gian tới Hiệp hội Thủy sản tỉnh phối hợp các ngành chức năng, tìm giải pháp tháo gỡ khó khăn cho con cá tra, vận động ngư dân đa dạng hóa đối tượng thủy sản, đi vào con đường làm ăn hợp tác thông qua mô hình tổ hợp tác, tổ liên kết nhằm giúp ngành thủy sản phát triển ổn định, bền vững.

MINH HIỂN