Tiếp thêm sức mạnh cho mục tiêu phát triển đất nước

20/02/2024 - 08:25

Nhân kỷ niệm 94 năm Ngày thành lập Ðảng (3/2/1930-3/2/2024), Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng có bài viết “Tự hào và tin tưởng dưới lá cờ vẻ vang của Ðảng quyết tâm xây dựng một nước Việt Nam ngày càng giàu mạnh, văn minh, văn hiến và anh hùng”.

Bài viết của Tổng Bí thư thể hiện toàn bộ thành tựu vượt bậc do Ðảng lãnh đạo đất nước đạt được; đồng thời cũng đã xác định những khó khăn, thách thức mà Ðảng ta phải đối mặt; những thời cơ phải nắm bắt; nhiệm vụ trọng tâm, chính, cốt yếu; nhiệm vụ thường xuyên liên tục và yêu cầu cần phải quyết tâm thực hiện tốt hơn nữa từ Trung ương tới từng tổ chức đảng, đảng viên và toàn dân đưa nước ta ngày càng phát triển. Bài viết đã nhận được sự quan tâm của các tầng lớp nhân dân, cán bộ, đảng viên cả nước.

Tôi tâm đắc với phần nội dung: “Tiến hành công cuộc đổi mới và hội nhập quốc tế của Ðảng và Nhà nước ta”. Theo đó, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đúc kết sâu sắc, nêu chủ trương, định hướng lớn, các vấn đề bao quát, tổng thể, toàn diện; về hội nhập quốc tế của đất nước.

Chúng ta vui mừng và tự hào nhận thấy: Trong gần 40 năm đổi mới, Ðảng ta đã kế thừa và phát huy bản sắc, cội nguồn và truyền thống dân tộc, tiếp thu có chọn lọc tinh hoa thế giới và tư tưởng tiến bộ của thời đại, phát triển trên nền tảng lý luận của chủ nghĩa Mác-Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh, hình thành nên một trường phái đối ngoại, ngoại giao rất đặc sắc và độc đáo, mang đậm bản sắc “cây tre Việt Nam”. Ðó là vừa kiên định về nguyên tắc, vừa uyển chuyển về sách lược vì độc lập, tự do của dân tộc, vì hạnh phúc của nhân dân; đoàn kết, nhân ái nhưng luôn luôn kiên quyết, kiên trì bảo vệ lợi ích quốc gia-dân tộc.

Thực tiễn đã khẳng định, từ một nước bị bao vây, cấm vận, đến nay chúng ta đã mở rộng, làm sâu sắc thêm quan hệ ngoại giao với 193 nước, trong đó có 3 nước quan hệ đặc biệt, 6 nước đối tác chiến lược toàn diện, 12 nước đối tác chiến lược và 12 nước đối tác toàn diện. Ðáng chú ý là, nước ta hiện đã thiết lập quan hệ đối tác chiến lược toàn diện hoặc đối tác chiến lược với tất cả 5 nước Ủy viên Thường trực Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc, và mở rộng quan hệ kinh tế-thương mại với 230 quốc gia và vùng lãnh thổ.

Việt Nam đã và đang thể hiện tốt vai trò là bạn, là đối tác tin cậy của cộng đồng quốc tế; có nhiều sáng kiến, đề xuất và chủ động, tích cực tham gia có hiệu quả vào các hoạt động của ASEAN, tổ chức Liên hợp quốc và nhiều tổ chức quốc tế khác. Ðặc biệt gần đây, lãnh đạo cấp cao của Ðảng và Nhà nước ta đã đi thăm chính thức nhiều nước, tham dự nhiều diễn đàn quốc tế lớn, đạt được nhiều kết quả quan trọng. Các hoạt động đối ngoại diễn ra hết sức sôi động, liên tục và là điểm sáng nổi bật với nhiều kết quả, thành tựu quan trọng, có ý nghĩa lịch sử.

Chỉ số hòa bình toàn cầu năm 2023 của Việt Nam đứng thứ 41 trong số 163 nước được xếp hạng. Nước ta được các nhà đầu tư nước ngoài và du khách quốc tế đánh giá là điểm đến hấp dẫn và an toàn hàng đầu thế giới.

Ðất nước ta chưa bao giờ có được vị thế và uy tín quốc tế như ngày nay. Qua đó, chúng ta củng cố thêm niềm tự hào dân tộc, truyền thống lịch sử, tinh thần yêu nước, có thêm bản lĩnh, tự tin. Toàn Ðảng, toàn quân, toàn dân ta nêu cao tinh thần yêu nước, đề cao trách nhiệm, tiếp tục khẳng định những thành tựu, kết quả quan trọng, có ý nghĩa lịch sử sau gần 40 năm đổi mới, góp phần thực hiện thành công con đường xã hội chủ nghĩa mà Ðảng, Bác Hồ và nhân dân ta đã lựa chọn.

TIẾN SĨ PHẠM HÀ (ÐẠI HỌC QUỐC GIA THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH)

Theo Nhân dân