Tịnh Biên: Học Bác gắn với công việc thường xuyên

09/06/2022 - 06:42

 - Thời gian qua, Ban Thường vụ Huyện ủy Tịnh Biên (tỉnh An Giang) đã triển khai nhiều mô hình, cách làm cụ thể, thiết thực nhằm phát huy vai trò các cấp ủy, tổ chức Đảng, chính quyền, MTTQ và tổ chức chính trị - xã hội để đưa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh lan tỏa đến cơ sở.

A A

Đảng bộ huyện Tịnh Biên tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh lan tỏa vào cơ sở

Theo đó, Ban Thường vụ Huyện ủy Tịnh Biên đã chỉ đạo, hướng dẫn các chi, đảng bộ trực thuộc nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XIII). Đồng thời, tổ chức học tập, quán triệt thông qua đợt sinh hoạt chính trị về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị lồng ghép với việc học tập, quán triệt chuyên đề năm 2022 về “Xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên thật sự tiên phong, gương mẫu, đủ phẩm chất, uy tín, ngang tầm nhiệm vụ”. Qua đó, đã tổ chức nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai cho 3.790/3.985 đảng viên, đạt  95,1% và 261 quần chúng.

Ban Thường vụ Huyện ủy Tịnh Biên còn yêu cầu các các chi, đảng bộ cơ sở kết hợp chặt chẽ giữa học tập với làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Cụ thể, cần lựa chọn nội dung học tập và làm theo Bác phù hợp với đặc điểm tình hình, nhiệm vụ chính trị được giao bằng nhiều hình thức, như: Sinh hoạt chuyên đề về thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, kể những mẩu chuyện về Bác Hồ…

 Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Tịnh Biên Bùi Thiện Tâm cho biết: “Ban Thường vụ Huyện ủy đã yêu cầu từng cán bộ, đảng viên đăng ký thực hiện viết sổ tay học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với cam kết không suy thoái theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII, XIII). Qua đó, tiến hành thảo luận, liên hệ thực tiễn, rút ra bài học cho bản thân và tập thể nhằm khắc phục hạn chế, khuyết điểm và phát huy những việc tốt, gương điển hình của cán bộ, đảng viên”.

Ngoài ra, cấp ủy Đảng các cấp còn phát động nhân dân thực hiện học tập và làm theo Bác bằng việc làm thiết thực, như: Đề xuất các ý kiến hay, tham gia các phong trào thi đua tại địa phương; xây dựng gia đình không có thành viên tham gia tệ nạn xã hội, gương mẫu chấp hành chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước và quy định tại địa phương; tích cực đóng góp xây dựng nông thôn mới và công tác phòng, chống dịch COVID-19…

 Nhằm tạo niềm tin cho quần chúng nhân dân, Ban Thường vụ Huyện ủy Tịnh Biên đã quán triệt đến từng chi, đảng bộ cơ sở, từng cán bộ, đảng viên phải thực hiện trách nhiệm nêu gương trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Việc tổ chức sinh hoạt chi bộ luôn được quan tâm đến chất lượng nội dung, bám sát chủ đề, chủ điểm, chú trọng công tác tự phê bình và phê bình.

“Nhìn chung, cấp ủy Đảng các cấp đã lãnh, chỉ đạo tốt việc xây dựng và thực hiện các chuẩn mực đạo đức, khuyến khích, hướng dẫn cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức đề ra kế hoạch phấn đấu cụ thể, thiết thực theo chuẩn mực đạo đức của cơ quan, đơn vị và phù hợp với chức trách, nhiệm vụ của mỗi người. Bên cạnh đó, đã lồng ghép kiểm tra, giám sát quá trình thực hiện việc học tập và làm theo Bác vào kế hoạch kiểm tra, giám sát hàng năm một cách đồng bộ, chặt chẽ, nghiêm túc. Đến nay, việc học tập và làm theo Bác có bước chuyển biến rõ nét về cách nghĩ, cách làm và trở thành nền nếp trong sinh hoạt chi bộ, cơ quan, đơn vị, góp phần giữ vững tư tưởng chính trị, củng cố niềm tin trong xã hội” - ông Bùi Thiện Tâm thông tin.

Để tiếp tục thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW ngày càng hiệu quả, Ban Thường vụ Huyện ủy Tịnh Biên đã phát động trong toàn Đảng bộ triển khai nhiều mô hình hay, dễ hiểu, dễ làm nhằm giúp cho việc học tập và làm theo Bác trở nên gần gũi trong đời sống cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân.

Từ năm 2017 đến nay, Tịnh Biên đã xây dựng được 102 mô hình học tập và làm theo Bác do Ban Thường vụ Huyện ủy phát động trong toàn Đảng bộ. Trong đó, có 36 mô hình riêng do các chi, đảng bộ trực thuộc phát động thực hiện theo đặc thù riêng gắn với chức trách, nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị.

Ban Thường vụ Huyện ủy Tịnh Biên đã yêu cầu các chi, đảng bộ trực thuộc tiếp tục duy trì và phát huy 225 mô hình tiêu biểu đã được phát động. Đồng thời, chắt lọc, duy trì và nhân rộng nhiều mô hình tiêu biểu, xuất sắc cũng như phát động các mô hình mới với cách làm hiệu quả, thiết thực hơn.

“Dù vẫn còn những khó khăn, hạn chế nhưng với sự quyết tâm của toàn Đảng bộ huyện, sự đồng lòng của cán bộ, đảng viên, sự ủng hộ của quần chúng nhân dân, chúng tôi tin rằng việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh tại huyện Tịnh Biên sẽ tiếp tục gặt hái thêm nhiều thành tích, nhân rộng thêm nhiều điển hình tiêu biểu, tạo sức lan tỏa rộng khắp, mạnh mẽ trong nhân dân, trong mỗi ngành, địa phương, đơn vị và mỗi gia đình” - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Tịnh Biên Bùi Thiện Tâm nhấn mạnh.

THANH TIẾN