Tịnh Biên: Hội nghị thông tin tình hình biển, đảo

11/10/2019 - 07:39

 - Ngày 10-10, Ban Thường vụ Huyện ủy Tịnh Biên tổ chức hội nghị thông tin tình hình biển, đảo năm 2019 cho cán bộ chủ chốt, cán bộ hưu trí và cán bộ tuyên giáo 14 xã, thị trấn trên địa bàn.

A A

Các đại biểu được nghe thông tin về công tác đối ngoại, công tác tuyên truyền biển, đảo và công tác biên giới đất liền Việt Nam- Campuchia, với các nội dung: Kết luận số 16 của Bộ Chính trị (khóa XI) về “Chiến lược thông tin phát triển đối ngoại giai đoạn 2011-2020”; tuyên truyền, phổ biến đường lối, chủ trương, quan điểm của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước, các quy định của ban, bộ, ngành và địa phương liên quan đến biển, đảo Việt Nam; đấu tranh, phản bác những quan điểm sai trái về vấn đề biển, đảo của Việt Nam, về mối quan hệ giữa Việt Nam với các quốc gia có liên quan trên Biển Đông; ý nghĩa, tầm quan trọng của việc xây dựng khu vực biên giới hòa bình, hữu nghị, hợp tác cũng như việc hoàn thành công tác phân giới, cắm mốc giữa Việt Nam và Campuchia…

THANH TIẾN