Tỉnh đoàn An Giang thăm, chúc Tết Phòng Kỹ thuật – Bộ Tư lệnh vùng 5 Hải quân

08/01/2021 - 18:16

 - Ngày 8-1, Đoàn công tác Tỉnh đoàn An Giang đến thăm, chúc Tết Phòng Kỹ thuật - Bộ Tư lệnh vùng 5 Hải quân.

A A

Tỉnh đoàn An Giang đến thăm, chúc Tết Nguyên đán năm 2021 Phòng Kỹ thuật – Bộ Tư lệnh vùng 5 Hải quân

Hoạt động nằm trong chương trình phối hợp giữa Tỉnh đoàn An Giang và Đảng ủy, Chỉ huy Phòng Kỹ thuật Bộ Tư lệnh vùng 5 Hải quân và chương trình “Xuân biên giới - Tết hải đảo” năm 2021 nhằm thực hiện sự chỉ đạo của Ban Bí thư Trung ương Đoàn về việc kết nghĩa giữa đoàn thanh niên các tỉnh ĐBSCL với Bộ Tư lệnh vùng 5 Hải quân, thông qua cuộc vận động “Nghĩa tình biên giới, biển, đảo” giai đoạn 2019 - 2022.

Đây là năm thứ 19, Đoàn công tác Tỉnh đoàn An Giang ra thăm và chúc Tết Phòng Kỹ thuật Bộ Tư lệnh Vùng 5 Hải quân, tạo điều kiện giao lưu, gặp gỡ, thắt chặt tình đoàn kết nhằm động viên cán bộ, chiến sĩ đang làm nhiệm vụ bảo vệ vùng trời, vùng biển phía Tây Nam Tổ quốc nỗ lực hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

THANH TIẾN - TRỌNG TÍN