Tinh thần Chiến thắng 30-4 bất diệt

30/04/2021 - 07:08

 - 46 năm đã trôi qua, cuộc Tổng tiến công và nổi dậy mùa xuân 1975 mà đỉnh cao là Chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử, dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, với tinh thần chiến đấu dũng cảm, mưu trí, sáng tạo của quân và dân ta, được sự ủng hộ và giúp đỡ nhiệt tình của bạn bè quốc tế đã làm nên chiến thắng vĩ đại - Chiến thắng 30-4-1975, giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất Tổ quốc.

A A

Xe tăng quân giải phóng tiến vào sân Dinh Độc Lập sáng 30-4

Trong lịch sử chống giặc ngoại xâm của dân tộc Việt Nam, cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước vĩ đại của dân tộc ta do Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh lãnh đạo là một trong những cuộc kháng chiến kéo dài nhất, oanh liệt nhất và đã chiến thắng vẻ vang, giành lại độc lập dân tộc, thống nhất Tổ quốc.

Dưới sự lãnh đạo tài tình của Đảng, với sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, sự ủng hộ, giúp đỡ chí tình của các nước XHCN và nhân dân yêu chuộng hòa bình trên thế giới, nhân dân ta và các lực lượng vũ trang cách mạng thực hiện cuộc Tổng tiến công và nổi dậy, đỉnh cao là Chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử, làm nên Đại thắng mùa xuân năm 1975, giải phóng Sài Gòn - Gia Định, giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, kết thúc vẻ vang cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước của dân tộc Việt Nam. Cùng với thời gian, thắng lợi của cuộc Tổng tiến công và nổi dậy mùa xuân 1975 ngày càng được khẳng định, trở thành biểu tượng sáng ngời của bản lĩnh, trí tuệ, lòng yêu nước, chủ nghĩa anh hùng cách mạng Việt Nam và sức mạnh của chiến tranh nhân dân thời đại Hồ Chí Minh.

46 năm trôi qua, song những sự kiện và thời khắc thiêng liêng của thời điểm lịch sử ngày 30-4-1975 vẫn làm lay động lòng người. Những kinh nghiệm, bài học quý báu rút ra từ cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước, của Đại thắng mùa xuân 1975 vẫn còn nguyên giá trị, mãi mãi là những chỉ dẫn trí tuệ cho nhận thức và hành động của toàn Đảng, toàn quân, toàn dân ta trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Một trong những nguyên nhân dẫn đến thắng lợi của Chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử mùa xuân 1975, kết thúc oanh liệt vào ngày 30-4-1975 là nhờ có sự lãnh đạo sáng suốt, tài tình của Đảng Cộng sản Việt Nam. Đảng đã lãnh đạo nhân dân ta anh dũng chiến đấu chống chủ nghĩa thực dân, đế quốc; kiên quyết và khôn khéo sử dụng bạo lực cách mạng để chống lại bạo lực phản cách mạng; thực hiện mục tiêu: độc lập dân tộc, thống nhất Tổ quốc, đưa cả nước đi lên xây dựng CNXH.

Ngược dòng lịch sử, năm 1954, sau khi Hiệp định Giơnevơ được ký kết với mưu đồ biến Việt Nam thành thuộc địa, làm bàn đạp chiến lược ở Đông Nam Á, Mỹ đã nhảy vào miền Nam, dựng lên chính quyền tay sai Ngô Đình Diệm, thực hiện chính sách độc tài và tàn bạo đối với nhân dân miền Nam, lập ấp chiến lược với phương châm “giết sạch, đốt sạch, phá sạch”, gây ra tội ác tày trời đối với nhân dân miền Nam nói riêng và dân tộc Việt Nam nói chung.

Chỉ trong năm 1959, toàn miền Nam có 466.000 người bị chúng bắt, 400.000 người bị tù đày và 68.000 người bị giết hại. Biến Việt Nam thành chiến trường đẫm máu và hứng chịu một lượng bom đạn lớn chưa từng thấy trên thế giới. Số lượng bom đạn Mỹ rải xuống Việt Nam tới trên 7,8 triệu tấn, gấp 3 lần sử dụng trong Chiến tranh Thế giới thứ hai. Mỹ rải xuống miền Nam Việt Nam khoảng 85 triệu lít chất độc hóa học có chứa Dioxin, làm một phần lớn diện tích rừng của Việt Nam bị thiêu rụi và di chứng của chất độc này đến nay vẫn khiến hàng vạn người dân Việt Nam tiếp tục phải gánh chịu…

Chiến thắng 30-4-1975 đã làm thất bại hoàn toàn cuộc chiến tranh xâm lược và ách thống trị thực dân kiểu mới của Mỹ ở miền Nam, kết thúc vẻ vang cuộc kháng chiến cứu nước lâu dài, khó khăn và vĩ đại trong lịch sử chống giặc ngoại xâm của nhân dân ta.

Tuy vậy, cứ đến dịp cả đất nước, cả dân tộc Việt Nam hân hoan, tự hào chào đón kỷ niệm ngày Chiến thắng 30-4-1975 vẫn còn đâu đó những luận điệu chống phá của một số kẻ thất bại, bất mãn; cơ hội chính trị, cố tình xuyên tạc, đổi trắng thay đen, bóp méo giá trị lịch sử, ý nghĩa thời đại ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước… Nhưng tất cả những luận điệu xuyên tạc đó trở nên trơ trẽn và lạc lõng trước sự thật hiển nhiên không thể chối cãi là: Chiến thắng 30-4-1975 đã, đang và sẽ mãi là dấu mốc quan trọng, trang sử hào hùng của dân tộc; tinh thần Chiến thắng 30-4-1975 vẫn là nguồn động viên, cổ vũ toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta nêu cao tinh thần yêu nước, phát huy cao độ chủ nghĩa anh hùng cách mạng; lao động, học tập và công tác một cách khoa học, có chất lượng, hiệu quả cao để góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng đất nước ngày càng phồn vinh, giàu đẹp.

K.M