Tổ Đại biểu HĐND tỉnh An Giang tiếp xúc cử tri sau kỳ họp giữa năm 2022 chuyên đề “Công tác giáo dục và đào tạo”

19/08/2022 - 20:14

 - Ngày 19/8, Tổ đại biểu HĐND tỉnh An Giang đơn vị số 4- huyện Châu Thành đã tiếp xúc cử tri huyện Châu Thành chuyên đề “Công tác giáo dục và đào tạo” để thông tin những nội dung kết quả kỳ họp HĐND tỉnh giữa năm 2022.

A A

Đại biểu HĐND tỉnh An Giang tiếp xúc cử tri

Lãnh đạo huyện Châu Thành tham dự buổi tiếp xúc xử tri

Cử tri phát biểu kiến nghị

Phó Chủ tịch HDND tỉnh An Giang Đinh Thị Việt Huỳnh trả lời các kiến nghị của cử tri

Tại buổi tiếp xúc, đại biểu HĐND tỉnh An Giang đã thông tin với cử tri huyện Châu Thành kết quả kỳ họp giữa năm 2022 HĐND tỉnh, xoay quanh 4 nghị quyết liên quan công tác giáo dục và đào tạo tại kỳ họp HĐND tỉnh lần thứ 8 đã thông qua, gồm: Nghị quyết về quy định mức học phí giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông công lập năm học 2022 - 2023 trên địa bàn tỉnh; Nghị quyết quy định nội dung, mức chi cho hoạt động lựa chọn sách của hội đồng lựa chọn sách giáo khoa theo Chương trình giáo dục phổ thông 2018; Nghị quyết quy định nội dung, mức chi cho hoạt động tổ chức các kỳ thi, hội thi, cuộc thi trong lĩnh vực giáo dục trên địa bàn tỉnh; Nghị quyết quy định mức thu dịch vụ phục vụ, hỗ trợ hoạt động giáo dục ngoài học phí của cơ sở giáo dục tiểu học công lập trên địa bàn tỉnh An Giang…

Theo đó, các cử tri là cán bộ, giáo viên và phụ huynh trên địa bàn huyện đã kiến nghị các vấn đề: Nâng cấp cơ sở vật chất cho các trường tiểu học và trung học cơ sở trên địa bàn, để đảm bảo tiêu chí trường đạt chuẩn quốc gia; nâng chất chuẩn mực đạo đức nghề giáo và đạo đức học sinh; vấn đề về đóng bảo hiểm y tế cho học sinh theo hộ gia đình...

L.H

 

 

ban-doc-quan-tam
phong-su-ky-su
an-ninh-trat-tu