Tọa đàm khoa học “Thoại Ngọc Hầu – Nguyễn Văn Thoại với những dấu ấn văn hóa – lịch sử để lại trên vùng đất Thoại Sơn”

17/04/2021 - 12:24

 - Sáng 17-4, Hội Khoa học Lịch sử tỉnh An Giang phối hợp UBND huyện Thoại Sơn tổ chức tọa đàm khoa học “Thoại Ngọc Hầu – Nguyễn Văn Thoại với những dấu ấn văn hóa – lịch sử để lại trên vùng đất Thoại Sơn”. Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy Lê Văn Nưng đã đến tham dự.

A A

Quang cảnh buổi tọa đàm

Tại buổi tọa đàm, các đại biểu dành nhiều thời gian thảo luận làm phong phú thêm những dấu ấn văn hóa lịch sử của Thoại Ngọc Hầu để lại trên vùng đất Thoại Sơn, với 3 nội dung chính: dấu ấn văn hóa lịch sử (kênh Thoại Hà và những giá trị đối với vùng đất Thoại Sơn;  dấu ấn Thoại Ngọc Hầu trên vùng đất mang tên ông; cuộc đời và di sản để lại của Thoại Ngọc Hầu trên vùng đất Thoại Sơn…); giá trị lịch sử bia đình Thoại Sơn (sáng ngời một áng văn bia; thời nay nhìn lại di sản thời của Thoại Ngọc Hầu…); bảo tồn và phát huy di sản Thoại Ngọc Hầu (bảo tồn và phát huy di sản Thoại Ngọc Hầu phục vụ phát triển du lịch ở huyện Thoại Sơn; Lễ hội Kỳ Yên đình thần Thoại Ngọc Hầu với giáo dục giá trị văn hóa truyền thống  và phát triển du lịch huyện Thoại Sơn…).

Qua đó, góp phần đánh giá toàn diện về giá trị, ý nghĩa văn hóa lịch sử về những dấu ấn của danh thần Thoại Ngọc Hầu, cũng như những giá trị di sản Thoại Ngọc Hầu nhằm phục vụ phát triển kinh tế - xã hội, du lịch của huyện trong thời gian tới.

PHƯƠNG LAN