Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa

07/11/2022 - 06:30

 - Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” được các cấp ủy Đảng và chính quyền địa phương quan tâm triển khai thực hiện, nhận được sự đồng tình, hưởng ứng của người dân và đạt nhiều kết quả đáng ghi nhận. Qua đó, góp phần nâng cao đời sống văn hóa, tinh thần của nhân dân, đóng tích cực vào quá trình phát triển kinh tế - xã hội của địa phương…

A A

Những năm qua, phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa được củng cố, nâng chất và từng bước đi vào ổn định, nền nếp, chú trọng đến chất lượng, không hình thức, thành tích và số lượng; chất lượng các danh hiệu văn hóa ngày càng nâng cao. Việc gắn phong trào với Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới (NTM) và đô thị văn minh ngày càng phát huy hiệu quả, tạo sự chuyển biến rõ nét trong xây dựng xã NTM, diện mạo nông thôn, đô thị ngày càng khởi sắc. Các hoạt động văn hóa - văn nghệ, thể dục - thể thao được đẩy mạnh, từng bước nâng cao đời sống tinh thần nhân dân. Công tác gia đình được quan tâm thực hiện thông qua các hình thức tuyên truyền phong phú, đa dạng, phù hợp, đã góp phần nâng cao ý thức người dân trong việc phòng, chống bạo lực gia đình, xây dựng gia đình hạnh phúc.

Với mục tiêu phát triển phong trào xây dựng đời sống văn hóa có chiều sâu, chất lượng, hiệu quả, Ban Chỉ đạo phong trào các cấp đã tập trung lãnh, chỉ đạo và triển khai thực hiện phong trào sâu rộng bằng nhiều hình thức phong phú, đa dạng, phù hợp với đặc thù của từng đơn vị, địa phương. MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội tích cực tham gia phát động, duy trì nhiều phong trào, mô hình cụ thể tại các cơ quan, đơn vị, khu dân cư và nhận được sự hưởng ứng, tham gia của đông đảo cán bộ, đoàn viên, hội viên, nhân dân.

Các hoạt động văn hóa - văn nghệ, thể dục - thể thao được quan tâm tổ chức, phục vụ nhu cầu hưởng thụ văn hóa của người dân

Trong đó, chú trọng lồng ghép thực hiện phong trào TDĐKXDĐSVH với cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng NTM, đô thị văn minh”, công tác giảm nghèo bền vững và các phong trào thi đua yêu nước. Nhiều mô hình mới, cách làm sáng tạo gắn với tiêu chí cảnh quan môi trường, giảm nghèo bền vững, đảm bảo an ninh trật tự được các hội, đoàn thể phát động, nhân rộng, như: “Tuyến đường hoa”, “Đường hoa xóm đẹp”, “Nói không với rác thải nhựa, hạn chế sử dụng túi ny-lon”, “Phụ nữ giúp nhau phát triển kinh tế”, “Đoạn đường thanh niên”, “Thắp sáng lộ giao thông nông thôn”...

Châu Thành là một trong những địa phương trong tỉnh thực hiện hiệu quả phong trào xây dựng đời sống văn hóa và huy động sức dân để chăm lo đời sống người dân, xây dựng NTM. Nhiều cầu nông thôn xuống cấp, tạm bợ được xây dựng mới kiên cố; các tuyến đường lầy lội, khó đi, giờ đã được nâng cấp bê-tông hóa, láng nhựa phẳng phiu. Ông Nguyễn Văn Thanh (ngụ xã Vĩnh Thành, huyện Châu Thành) chia sẻ: “Từ khi đoạn đường trước nhà có đèn chiếu sáng, ban đêm có việc đi lại trên đường an tâm hơn, tình hình an ninh trật tự địa phương ổn định. Người dân còn phát quang, vệ sinh môi trường và trồng thêm hoa 2 bên đường, góp phần xây dựng tuyến đường xanh - sạch - đẹp - văn minh. Bà con vô cùng phấn khởi, tin tưởng và chấp hành tốt các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước”.

Công tác tuyên truyền, vận động thực hiện phong trào xây dựng đời sống văn hóa được Ban Chỉ đạo các cấp thực hiện với nhiều giải pháp. Trong đó, chú trọng tuyên truyền, vận động người dân chấp hành tốt các đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước, tham gia xây dựng đời sống văn hóa và đăng ký thực hiện các danh hiệu văn hóa tại nơi cư trú, nhất là danh hiệu “Gia đình văn hóa”, “Cơ quan văn hóa”. Đồng thời, tuyên truyền, vận động người dân phát huy tinh thần đoàn kết, giúp đỡ nhau phát triển kinh tế, thắt chặt tình làng nghĩa xóm; thực hiện nếp sống văn hóa, văn minh trong việc tang, cưới, lễ hội; chung tay giữ gìn vệ sinh môi trường.

“Thời gian qua, xã đã đẩy mạnh tuyên truyền, vận động nhân dân nhằm từng bước thay đổi nhận thức, giúp người dân tìm hướng đi mới trong phát triển kinh tế. Đến nay, cơ sở hạ tầng trên địa bàn từng bước được hoàn thiện; diện mạo nông thôn khởi sắc, đã góp phần nâng cao đời sống văn hóa, tinh thần của nhân dân” - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Vĩnh Nhuận (huyện Châu Thành) Tô Văn Hùng chia sẻ.

Thời gian tới, tỉnh An Giang tiếp tục kiện toàn Ban Chỉ đạo phong trào xây dựng đời sống văn hóa các cấp trong tỉnh. Đồng thời, đổi mới nội dung, phương thức hoạt động phù hợp với đặc điểm, tình hình ở cơ sở; thu hút ngày càng đông các tầng lớp nhân dân tham gia, nhằm phát triển phong trào có chiều sâu, chất lượng, hiệu quả, thiết thực; tạo chuyển biến tích cực trong xây dựng nền văn hóa tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, bình xét các danh hiệu văn hóa thực chất; kịp thời biểu dương, khen thưởng những tập thể, cá nhân có nhiều đóng góp phát triển phong trào.

Ngoài ra, đẩy mạnh công tác xã hội hóa, khai thác hiệu quả các thiết chế văn hóa; quan tâm bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống của mỗi địa phương, dân tộc, góp phần giữ gìn và phát huy giá trị, nét đẹp truyền thống của các dân tộc trong tỉnh. Thường xuyên tổ chức các hoạt động văn hóa - văn nghệ, thể dục - thể thao, góp phần đáp ứng nhu cầu hưởng thụ văn hóa, rèn luyện sức khỏe, tạo sân chơi lành mạnh cho nhân dân…

Toàn tỉnh hiện có 507.051 hộ gia đình văn hóa, đạt 93,98% tổng số hộ; có 879 khóm/ấp văn hóa, đạt 100% tổng số ấp; 85 xã đạt chuẩn văn hóa NTM, đạt 71,42% tổng số xã; 27 phường, thị trấn đạt chuẩn văn minh đô thị, đạt 72,97% tổng số phường, thị trấn…

TRUNG HIẾU

 

ban-doc-quan-tam
phong-su-ky-su
an-ninh-trat-tu
Liên kết hữu ích

Link xem tivi trực tuyến nhanh nhất xem tivi trực tuyến nhanh nhất xem phim mới 2023 hay nhất xem phim chiếu rạp mới nhất phim chiếu rạp mới xem phim chiếu rạp xem phim lẻ hay 2022, 2023 xem phim lẻ hay xem phim hay nhất trang xem phim hay xem phim hay nhất phim mới hay xem phim mới link phim mới