Tôn vinh các điển hình, cổ vũ phong trào thi đua

16/07/2020 - 05:08

 - Các công đoàn cấp trên cơ sở đang lần lượt tổ chức hội nghị điển hình tiên tiến trong công nhân, viên chức, lao động nhằm đánh giá kết quả của phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2015-2020 và biểu dương các tập thể, cá nhân điển hình trong hoạt động công đoàn. Từ hội nghị này, những điển hình tiêu biểu nhất sẽ được Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh An Giang tiếp tục tôn vinh, biểu dương vào cuối tháng 7 để động viên công nhân, viên chức, người lao động (NLĐ) tích cực thi đua sản xuất, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ tại cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp (DN).

A A

Tại 2 khu công nghiệp: Bình Long (Châu Phú) và Bình Hòa (Châu Thành) hiện có trên 13.000 công nhân lao động làm trên các lĩnh vực, ngành nghề. 5 năm qua, phong trào thi đua “Lao động giỏi, lao động sáng tạo” đã thu hút đông đảo lực lượng lao động tham gia với nhiều đề tài, sáng kiến, các giải pháp tối ưu được áp dụng. Từ đó, đã tạo ra nhiều sản phẩm mới có chất lượng cao, cải thiện điều kiện làm việc, tiết kiệm nguyên, nhiên, vật liệu, nâng cao trình độ, năng lực quản lý và trình độ chuyên môn của đội ngũ công nhân lao động.

Theo Chủ tịch công đoàn các khu công nghiệp tỉnh Tô Minh Lắm, phong trào trên còn gắn liền với các phong trào thi đua: “Giỏi việc nước, đảm việc nhà”, “Giỏi việc nước, chia sẻ việc nhà”, “Xanh - sạch - đẹp, bảo đảm an toàn vệ sinh lao động”, “Văn hóa, thể thao”; “DN An Giang hội nhập và phát triển”, công đoàn đồng hành vì sự phát triển bền vững của DN, vì việc làm, đời sống của đoàn viên, NLĐ…

Nội dung được triển khai đến từng cơ sở, vận động công nhân lao động hưởng ứng nhiệt tình theo nhiều hình thức và hoạt động thực tiễn, thiết thực. Có 165 cá nhân đạt danh hiệu lao động giỏi và 182 sáng kiến kinh nghiệm đã được công nhận, áp dụng hiệu quả, làm lợi cho DN ước tính trên 8,3 tỷ đồng.

Biểu dương các điển hình tiên tiến trong công nhân, viên chức, lao động ở huyện An Phú

Trong khi đó, ở huyện đầu nguồn An Phú, song song với phát động thi đua hàng năm, việc biểu dương khen thưởng kịp thời các tập thể, cá nhân tiên tiến đã góp phần giáo dục và lôi cuốn toàn thể cán bộ, công chức, NLĐ tham gia các phong trào. Đây không chỉ là động lực quan trọng để tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong việc nâng cao chất lượng công tác, lao động sản xuất, mà còn góp phần hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị của từng cơ quan, đơn vị, DN.

Hầu hết phong trào thi đua do công đoàn phát động đã được nhân rộng, có sức lan tỏa mạnh mẽ, các thành quả trong công việc được ghi nhận bằng hình thức khen thưởng xứng đáng. Trong thi đua công đoàn, huyện có 2 tập thể, 3 cá nhân được Tổng LĐLĐ Việt Nam tặng bằng khen, 1 tập thể được Công đoàn Giáo dục Việt Nam tặng bằng khen; 8 tập thể nhận Cờ thi đua và hàng trăm cá nhân được khen thưởng cấp tỉnh, huyện.

Là địa bàn không có nhiều DN, LĐLĐ huyện Tịnh Biên có những cách làm riêng nhằm đẩy mạnh phong trào thi đua ở cơ sở. Những hình thức, mô hình mới, các hoạt động bề nổi đã được định hình, phát triển mang đậm dấu ấn của tổ chức công đoàn nhiều năm qua. Hàng năm, có 100% công đoàn cơ sở trực thuộc đăng ký thi đua, trong đó, DN ngoài nhà nước từng bước tham gia tích cực và hiệu quả hơn.

Theo Chủ tịch LĐLĐ huyện Tịnh Biên Lý Thúy Vân, phong trào được phát động và đạt kết quả tích cực ở nhiều lĩnh vực: công nghệ thông tin, đầu tư xây dựng, tài nguyên và môi trường, giáo dục và đào tạo và các lĩnh vực khác. Từ năm 2015 đến nay, đã có 2.670 sáng kiến kinh nghiệm đạt cấp huyện, 30 sáng kiến kinh nghiệm đạt cấp tỉnh và 23 đề tài khoa học được nghiệm thu, ứng dụng vào hoạt động thực tiễn, góp phần nâng cao chất lượng chuyên môn, phục vụ đời sống xã hội, tiết kiệm chi cho ngân sách nhà nước.

Từ các phong trào thi đua, công đoàn đã phát huy được tính năng động, sáng tạo của lực lượng công nhân, viên chức, NLĐ, không ngừng rèn luyện tinh thần vượt khó, tự học nâng cao trình độ chuyên môn, tay nghề, xây dựng tác phong công nghiệp để góp phần hoàn thành các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội.

MỸ HẠNH