TP. Châu Đốc không còn hộ nghèo

01/12/2023 - 16:39

 - Ngày 1/12, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP. Châu Đốc Trần Quốc Tuấn chủ trì cuộc họp Ban Chỉ đạo thẩm định kết quả rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2023.

Phát biểu kết luận tại cuộc họp, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP. Châu Đốc Trần Quốc Tuấn đề nghị các phường, xã tiếp tục đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo. Phát huy vai trò chủ động của các thành viên trong Ban Chỉ đạo, phối hợp MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội trong việc vận động người dân thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia; vận động các nhà hảo tâm chung tay chăm lo cho người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn ổn định cuộc sống, vươn lên thoát nghèo bền vững...

TP. Châu Đốc đã giảm nghèo đạt và vượt so chỉ tiêu Nghị quyết kinh tế - xã hội năm 2023. Cụ thể, hộ nghèo giảm 34/34 hộ, đạt tỷ lệ 100%; hộ cận nghèo giảm 200/119 hộ, đạt tỷ lệ 168,06%.

THU THẢO