Trả lời kiến nghị lĩnh vực giao thông

29/05/2023 - 06:18

 - Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông và nông nghiệp (BQLDA) vừa trả lời kiến nghị cử tri (gửi đến kỳ họp thứ 8 và 11, HĐND tỉnh) lĩnh vực do đơn vị phụ trách.

Người dân huyện Tri Tôn đề nghị đẩy nhanh tiến độ thi công Tỉnh lộ 947, Tỉnh lộ 955 (từ xã Châu Lăng đến thị trấn Ba Chúc), Tỉnh lộ 958; kết hợp xây hệ thống thoát nước, tạo điều kiện thuận lợi đi lại và lưu thông hàng hóa.

Theo BQLDA, dự án nâng cấp Tỉnh lộ 947 đang được phối hợp thực hiện theo Thông báo 108/TB-VPUBND, ngày 15/3/2023 của Văn phòng UBND tỉnh, ghi nhận kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Nguyễn Thanh Bình tại cuộc họp liên quan. Theo đó, BQLDA rà soát phương án tuyến đầu tư giai đoạn 1, gửi lấy ý kiến đơn vị liên quan, tổng hợp báo cáo UBND tỉnh chấp thuận cho điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án. Dự án nâng cấp Tỉnh lộ 958 (Tri Tôn - Vàm Rầy) được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định 2817/QĐ-UBND, ngày 18/11/2022, thực hiện từ năm 2022 - 2025. Hiện nay, BQLDA đang thiết kế bản vẽ thi công - dự toán công trình theo kế hoạch.

Cũng liên quan đến vấn đề kết cấu hạ tầng giao thông xuống cấp, người dân phản ánh công trình thi công chậm tiến độ, như: Quốc lộ 91C, Tỉnh lộ 954, 958, 946, 942, 945, 949; đoạn từ cầu ranh xã Phú Thuận (huyện Thoại Sơn) đến cầu Bờ Hồ (phường Mỹ Thạnh, TP. Long Xuyên); tuyến đường từ cầu Cây Me (thị trấn Tri Tôn) đến Khu du lịch núi Cấm (xã An Hảo, TX. Tịnh Biên); tuyến bờ tây Mương Trâu - sông hậu, tuyến trên cầu Cả Điền (huyện Châu Thành).

Các tuyến đường nêu trên, BQLDA chỉ được giao làm chủ đầu tư, đang triển khai thi công Tỉnh lộ 945 và 949. Đối với Tỉnh lộ 945, đơn vị triển khai dự án nâng cấp đường liên tỉnh nối từ huyện Châu Phú qua khu vực Tứ giác Long Xuyên, nối với huyện Hòn Đất (tỉnh Kiên Giang), tổng mức đầu tư 1.800 tỷ đồng, thực hiện từ năm 2017 - 2024, chia làm 3 giai đoạn thi công.

Cụ thể, giai đoạn 2 (đoạn từ Km15+760 đến Km25+000) hiện nay thi công khoảng 65%, chậm tiến độ. BQLDA bổ sung thêm 4 nhà thầu phụ, cùng tổ chức thực hiện, dự kiến ngày 30/6/2023 hoàn thành. Tuy nhiên, đoạn đường này còn vướng mặt bằng, muốn thi công nhanh cũng không được. Địa phương đang thực hiện thủ tục để bảo vệ thi công, có thể sẽ cưỡng chế bàn giao mặt bằng. Giai đoạn 3 (đoạn từ Km27+080 đến cuối tuyến, gồm 10km đường giao thông, 127 cống tròn bê-tông ly tâm và 11 cây cầu bê-tông cốt thép), các nhà thầu đang khẩn trương thi công, vượt tiến độ so hợp đồng đã ký. Dự án này đảm bảo hoàn thành đúng thời gian phê duyệt. BQLDA chỉ đạo đơn vị thi công tăng cường tưới nước trong suốt quá trình thực hiện, hạn chế bụi, đảm bảo sức khỏe người dân khu vực.

Dự án Tỉnh lộ 949 được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định 1103/QD0-UBND, ngày 26/5/2021, thực hiện từ năm 2020-2024. Đến nay, BQLDA đã lựa chọn nhà thầu, triển khai thi công từ Km1+754 đến cuối tuyến (chiều dài gần 17km), dự kiến hoàn thành trong quý II/2024. Hiện nay, công trình chưa bàn giao xong mặt bằng. Địa phương bàn giao mặt bằng đến đâu, đơn vị thi công tiếp nhận và triển khai đến đó.

Người dân huyện An Phú đề nghị đẩy nhanh tiến độ thi công công trình WB9 trên địa bàn xã Vĩnh Lộc, Vĩnh Hậu, để sớm ổn định cuộc sống và sản xuất. Theo BQLDA, tiểu dự án “Tăng cường khả năng thích ứng và quản lý nước cho vùng thượng nguồn sông Cửu Long (huyện An Phú) do Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn làm chủ đầu tư, BQLDA Đầu tư xây dựng công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn (nay là BQLDA Đầu tư xây dựng công trình giao thông và nông nghiệp) ký hợp đồng nhận ủy thác quản lý dự án. Thời gian thực hiện dự án đến ngày 30/6/2024.

Hiện nay, nhà thầu thi công đang tập trung huy động nguồn lực, đẩy nhanh tiến độ thi công. BQLDA đôn đốc hội đồng bồi thường sớm hoàn thiện công tác giải phóng mặt bằng cho các hộ còn lại, bàn giao mặt bằng thi công. BQLDA cùng chủ đầu tư thường xuyên kiểm tra, theo dõi, đôn đốc tiến độ các nhà thầu (đặc biệt nhà thầu chậm tiến độ) qua cuộc họp giao ban hàng tuần tại công trường; họp với từng nhà thầu chậm tiến độ, yêu cầu nhà thầu cam kết tập trung năng lực, đẩy nhanh tiến độ thi công, sớm hoàn thành công trình.

K.N